lipiec
2018
19
czwartek
Alfreny
Rufina
Wincentego

                                 

  Strona główna

Uwaga! Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ma opracowany Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaprasza mieszkańców na konsultacje, które odbędą się 14 listopada 2017 w godzinach 14.oo – 17.oo w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (wejście od ulicy Przyjemskich). W programie ujęto 6 projektów: przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie właściwych postaw moralnych i społecznych, promocja zdrowego stylu życia i aktywnej rekreacji, integracja mieszkańców lokalnych wspólnot, przebudowa obiektu użyteczności społecznej oraz zagospodarowanie terenu nad rzeką Orlą. Konsultacje te mają na celu zebranie opinii oraz uwag mieszkańców do wymienionych wyżej zadań.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn