luty
2019
19
wtorek
Bettiny
Konrada
Mirosława

       

  Strona główna

Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. PRIORYTET 1 Rozwój wspólnot lokalnych. Działanie 1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim. Działanie 1.2 Organizacja Festiwalu Piosenki. PRIORYTET 3 Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1 Propagowanie aktywnej turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. PRIORYTET 4 Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. PRIORYTET 7 Nauka, edukacja oświata i wychowanie Działanie 7.2 Organizacja zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp.Działanie 7.3 Organizacja zajęć edukacyjnych na wodzie z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. PRIORYTET 8 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek.

 
Treść ogłoszenia - [kliknij]
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn