marzec
2019
25
poniedziałek
Bolka
Cezaryny
Marioli

             

  Strona główna

Informacja dla wyborców

W niedzielę, 7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najpóźniej do 28 maja wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali powinni złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Również wyborcy niepełnosprawni, którzy chcą głosować w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych powinni zgłosić się w tym nieprzekraczalnym terminie do Urzędu.

Wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały
(w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do dnia 28.05.2009r


Wyborca niepełnosprawny
, na swój wniosek wniesiony do Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 28.05.2009r. jest dopisywany do spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Na terenie miasta i gminy siedziba takiego obwodu znajduje się w Klubie Seniora – Koźmin Wielkopolski, Plac NS NMP 1.


Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 05 czerwca 2009r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn