marzec
2019
25
poniedziałek
Bolka
Cezaryny
Marioli

             

  Strona główna

Na cmentarzu ewangelickim stanął krzyż

Krzyż, który łączy żywych i umarłych, Niemców i Polaków, katolików i ewangelików, przeszłość i teraźniejszość został poświęcony, 15 maja na cmentarzu ewangelickim przy ul. Zielony Rynek w Koźminie Wielkopolskim. To historyczny moment, wieńczący działania podjęte przez samorząd koźmiński oraz stowarzyszenia "Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wlkp. - Bellheim" i "Krąg Przyjaźni" z Bellheim, mające na celu rewitalizację zaniedbanego i dewastowanego przez lata cmentarza. W uroczystości poświęcenia krzyża wzięli udział przedstawiciele społeczności polskiej i niemieckiej.


Spotkanie na cmentarzu ewangelickim rozpoczęło się o godz. 11.00. Po powitaniu, licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. członkowie stowarzyszenia z Bellheim na czele z jego przewodniczącą Irmą Geissert, Karl Kuhlwein, reprezentant Rady Gminy w Bellheim, ks. prałat Felix Hirsch, dziekan i proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Bellheim, ks. dr Aleksander Gendera, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, władze miasta i gminy, przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi, księża, członkowie stowarzyszenia "Z pomocy zrodziła się przyjaźń" na czele z prezesem Bolesławem Kasprzakiem, młodzież gimnazjalna, głos zabrał Maciej Bratborski, burmistrz Koźmina Wielkopolskiego.

W swoim wystąpieniu burmistrz przypomniał, sięgającą 2003 roku, historię odbudowywania cmentarza. Pierwszym etapem były prace porządkowe - wywożenie śmieci i zadbanie o zieleń cmentarną. Równocześnie rozpoczęto przygotowanie projektu technicznego i kompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na prace budowlane, by odtworzyć ogrodzenie wokół nekropolii. W 2005 roku, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń gmina przystąpiła do remontu ogrodzenia. Maciej Bratborski, skierował słowa podziękowania do wszystkich, który rozumieli i przez lata wspierali tę inicjatywę. - Prawdziwym i symbolicznym zwieńczeniem wszystkich starań podjętych przez samorząd koźmiński, a zmierzających do uchronienia tego terenu przed całkowitą dewastacją, jest wzniesienie tego oto krzyża, którego odsłonięcia i poświecenia jesteśmy dziś świadkami. - mówił dalej włodarz gminy. - Inicjatorem postawienia krzyża i zarazem jego fundatorem jest "Krąg Przyjaźni Koźmin - Bellheim". Dziękuję Irmie i Eugenowi Geissert, którzy byli spiritus movens całego przedsięwzięcia, a także stowarzyszeniu "Z pomocy zrodziła się przyjaźń" na czele z prezesem Bolesławem Kasprzakiem za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

Irma Geissert, przewodnicząca stowarzyszenia "Krąg przyjaźni Belleheim - Koźmin" publicznie podziękowała koźminiakom i mieszkańcom Bellheim za odważny wkład w odnowienie cmentarza i wyraziła głęboki szacunek, uznanie i wielką radość z powodu dokonania tego dzieła. - Przyszłość ma także swoja przeszłość - mówiła - Spotkaliśmy się dzisiaj na tym odrestaurowanym cmentarzu, aby poświęcić coś zabytkowego, znak wspólnoty, który przypomina nam przeszłość, a także jest symbolem zrastającej się Europy. Niech i w przyszłości pomoże nam on wspólnie iść z jednym kierunku.

Bolesław Kasprzak, prezes stowarzyszenia "Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wlkp. - Bellheim" apelował w swoim wystąpieniu, by krzyż wzniesiony na ewangelickim cmentarzu stał się symbolem i znakiem naszej woli tworzenia trwałego pokoju w Europie i na świecie. - Krzyż ufundowany przez Stowarzyszenie "Krąg Przyjaźni Koźmin Wlkp.- Bellheim" niech stanie się wzorem do naśladowania przez inne miasta i gminy w Polsce, by zadbać i uszanować miejsca pochówku zmarłych mieszkańców innych narodowości. To jest historia Polski i historia Europy, którą pisali nasi przodkowie(...) - mówił Bolesław Kasprzak - Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego doświadczeni przeszłością znają wartość pokoju. Wiemy, że przyjaźń między wolnymi i demokratycznymi narodami, między społecznościami i zwykłymi ludźmi jest najtrwalszym fundamentem pokoju.

Okolicznościowe listy na uroczystość poświęcenia krzyża skierowali także: burmistrz gminy Bellheim i związku gmin Bellheim.

Po oficjalnych wystąpieniach, nastąpił uroczysty moment odsłonięcia napisu na cokole krzyża. Krzyż poświęcił ks. kanonik Zygmunt Lewandowski wraz z księdzem prałatem Felixem Hirszem.

O godz. 12.30 w koźmińskiej farze została odprawiona wspólna msza św. dla uczestników uroczystości poświecenia krzyża.

O godz. 16.00 goście z Bellheim spotkali się z grupą młodzieży z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, która pod opieką nauczycieli realizuje projekt "Koźmin miastem trzech kultur". Celem projektu jest zebranie wspomnień, fotografii i informacji o czasach, gdy w naszym mieście zamieszkiwali przedstawiciele narodowości polskiej, niemieckiej i żydowskiej, a następnie wydanie publikacji, dokumentującej tę historię. Grupa gimnazjalistów w ramach realizacji projektu zobowiązała się do opieki nad cmentarzem ewangelickim. Zarówno niemieckie, jak i polskie stowarzyszenie, a także władze miasta, zadeklarowały pomoc w realizacji projektu "Koźmin miastem trzech kultur".Tekst i foto Agnieszka Szymańska
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn