luty
2017
25
sobota
Almy
Cezarego
Jarosława


 

                   

  Inwestycje Gminne

ROK 2015

Budowa "grzybka" w Orli

W maju 2015 r. gmina Koźmin Wielkopolski zakończyła budowę „grzybka” we wsi Orla. Samorząd  Koźmina Wielkopolskiego pozyskał na budowę wigwamu pieniądze z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013r. , Oś 4 Leader.  W ramach inwestycji wybudowano „grzybek” , wyposażono go w: media. ławki, stoły piknikowe i grilla. Teren wokół utwardzono i wyłożono kostką brukową.
Całkowity koszt zadania to około 147.424,00 zł, z tego dofinansowanie unijne wyniosło 67.169,00 zł.

 

Zakończenie budowy przedszkola przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim

1 września 2015 r. samorząd koźmiński oddał  do użytku nowoczesne przedszkole przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim. Jego budowa trwała niespełna rok. Inwestycja kosztowała 3.073.097,95 zł, z czego 1,8 mln gmina pozyskała z pożyczki unijnej JESSICA. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego budynku, dobudowaniu nowego skrzydła, wyposażeniu obiektu, budowie placu zabaw i parkingu. Więcej

 

 

ROK 2014

 

Rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.

 

Pod koniec 2014r. roku gmina przystąpiła do modernizacji budynku ośrodka zdrowia przy ul. Boreckiej na potrzeby przedszkola. To priorytetowe dla koźmińskiego samorządu przedsięwzięcie, gdyż warunki lokalowe przedszkola uniemożliwiają przyjęcie do niego wszystkich chętnych dzieci. Inwestycję zaplanowano na lata 2014/2015. W 2014 r. został opracowany projekt budowlany, gmina pozyskała pozwolenie na budowę i w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę. Firma budowlana wykonała większość prac przygotowawczych na placu budowy. Koszty budowy przedszkola  w  większości zostaną pokryte z unijnej pożyczki „JESSICA” ( ok. 1,8 mln). Gmina Koźmin Wlkp. jako pierwszy samorząd w Europie sfinansowała z JESSICI inwestycję - budowę ośrodka kultury przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.

Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze

 

W 2014 r. gmina wyremontowała budynek starej szkoły w Starej Obrze na potrzeby przedszkola. Od września 2014 r. w nowych wnętrzach funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 19 dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Koszt inwestycji to 197 330,99 zł. Sfinansowano ze środków własnych gminy.

 

Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

 

 

Przy ul. Boreckiej gmina wybudowała budynek z przeznaczeniem na  nowe pracownie Zakładu Aktywności Zawodowej. Nowa hala jest wyposażona w węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to: 311 417,83 zł. Inwestycja została dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 127 890,00 zł.

Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. i drogi w Staniewie

 

W Koźminie Wielkopolskim przebudowano ul. Słoneczną o długości 367mb.

 

W Staniewie przebudowano drogę gminną o łącznej długości 227,5mb. Ogólny koszt przebudowy dróg wyniósł 514 930,39 zł. Na te zadania samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129.000,00 zł.


 Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie

Wiosną rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie. W niewielkim obiekcie, dostosowanym do liczby mieszkańców wsi i ich potrzeb znajduje się sala, zaplecze kuchenne i sanitarne. Gmina zakupiła stoły i krzesła, meble kuchenne i sprzęt agd. Obiekt został oddany do użytku pod koniec roku. Całkowity koszt inwestycji to 175 914,56 zł. Samorząd pozyskał dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER  w wysokości 114 415,00 zł.   

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni

Budowę świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Suśni gmina rozpoczęła już w 2013 r. Obiekt oddano do użytku w 2014 r. To niewielka sala wiejska z zapleczem kuchennym i sanitarnym. W ramach inwestycji zakupiono stoły i krzesła, meble kuchenne i sprzęt agd. Całkowity koszt to 137 384,00 zł. Na to zadania gmina pozyskała dofinansowanie z unijnego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 118 286,00 zł.

 

Siłownia zewnętrzna przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.

 

Od lipca mieszkańcy Koźmina mogą korzystać z siłowni zewnętrznej, która powstała w bezpośrednim sąsiedztwie boisk sportowych przy ul.Floriańskiej. To kolejny etap wzbogacania oferty obiektu rekreacyjno-sportowego w Koźminie. Inwestycja była prowadzona i finansowana przez Gminny Ośrodek Sportu. Koszt to ok.50 tys.zł.

Place zabaw

 

 

W 2014 r. powstało kilka nowych miejsc rekreacji w gminie Koźmin Wlkp. Przy wsparciu PROW, oś 4 LEADER, gmina wybudowała plac zabaw w Mokronosie, który kosztował 17 567,20 zł. W tym dofinansowanie z zewnątrz 11 430,00 zł.

Inne place zabaw w Wałkowie (10.461,15), Gościejewie (11.479,00), Gałązkach (10.076,04) i Góreczkach (15.471,00) i Wrotkowie (2.989,09) były finansowane z funduszu sołeckiego.

 

ROK 2012

Nowa siedziba ośrodka kultury przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. Pierwszy w Europie projekt miejski zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy JESSICA

W wybudowanym w 60. latach obiekcie biurowo-warsztatowym Zakładu Gazowniczego w Koźminie Wielkopolskim, powstał nowoczesny ośrodek kultury. To dwukondygnacyjny budynek o ciekawej, nowoczesnej bryle architektonicznej. Powierzchnia użytkowa wynosi ponad 500 mkw. Znajdują się tu cztery sale przystosowane do prowadzenia zajęć w trzech podstawowych sekcjach: muzycznej, plastycznej i tanecznej, a także przestrzenne zaplecze administracyjno-biurowe. Ponadto obiekt posiada, wyposażoną w multimedia salę kameralną. To budynek bez barier, wyposażony w windę dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół ośrodka kultury, to plac o pow. ponad 1000 mkw., utwardzony kostką brukową i ogrodzony. 1 grudnia 2011r. gmina Koźmin Wielkopolski podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na udzielenie pożyczki w ramach inicjatywy unijnej JESSICA w wysokości 1 mln zł. Prace budowlane trwały od jesieni 2011r. do listopada 2012r. Wykonawcą była Firma Usługowo- Handlowa ROMI z Kobylina. 

 

     

 

Rok 2010


Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko Orlik 2012" przy ul.Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim. 
 
W ramach inwestycji powstał kompleks oświetlonych i ogrodzonych boisk: boisko do piłki koszykowej i siatkowej oraz boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, a także budynek sanitarno - szatniowy. Wartość zadania, określona w przetargu to kwota - 998.316,33 zł. Finansowanie kosztów budowy boisk "Orlik" odbywa się z następujących źródeł: środki z budżetu państwa w ramach rządowego programu budowy "Orlików" ( nie więcej jednak niż 33% wartości inwestycji),  środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego  (nie więcej jednak niż 33% wartości inwestycji), środki z budżetu gminy. Prace wykonuje konsorcjum, wyłonione w drodze przetargu, ogłoszonego przez UMiG - Zaklad Usługowy "Marzyński" z Jarocina i ALKA MAR, spółka z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji: marzec - sierpień 2010 r. 
 
       


Przebudowa budynku sali kinowo – widowiskowej wraz z zapleczem przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim.

Około 1 mln zł gmina Koźmin Wielkopolski przeznaczyła z budżetu gminy na modernizację budynku kina „Mieszko”. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski mają do dyspozycji spełniającą wszelkie standardy klimatyzowaną salę widowiskowo – kinową, wyposażoną w 156 foteli kinowych, profesjonalną scenę i oświetlenie. Całość dopełnia komfortowa garderoba dla artystów. Na piętrze budynku mieści się klimatyzowana sala konferencyjno – wystawowa z zapleczem kuchennym. Budynek jest ocieplony, wyposażony w nowe okna i elewację, pomalowaną w kolorach beżowo – brązowych. Prace modernizacyjne prowadziła, wyłoniona w przetargu, Firma Usługowo – Handlowa Roman Stanisławski z Kobylina. Były one prowadzone od stycznia do czerwca.

       Budowa ośrodka kulturalno - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Skałowie

Pod koniec czerwca został oddany do użytku ośrodek szkolno - rekreacyjny w Skałowie. Centralne miejsce na terenie ośrodka zajmuje  wigwam o konstrukcji drewnianej z miejscami siedzącymi dla 70 osób. Tuż obok znajduje się parking samochodowy z 30 miejscami, a także boisko sportowe i plac zabaw. Inwestycję wykonał Zakład Usługowy "Marzyński" z Jarocina (Wilkowyi), wyłoniony w drodze przetargu. Koszt to ok. 612 tys.zł. Na tę inwestycję gmina pozyskała środki finansowe z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i uzyskała refundację kosztów w wysokości około 70 proc.  
 
    Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn