Zamówienia publiczne

AKTUALNE:

Ogłoszenie przetargu na remont szatni na basenie kąpielowym w Koźminie Wielkopolskim

ROZSTRZYGNIĘTE:

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie z dnia 21 maja 2019 w sprawie wykonania ulotek, broszur, tablic informacyjnych, zgniatarek i drogowskazów dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Wynik zapytania ofertowego

Zapytanie  ofertowe o cenę  na pełnienia funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie”. [kliknij]

Załącznik Nr 1 
Formularz ofertowy [kliknij]

Załącznik Nr 2 
Projekt umowy [kliknij]

Załącznik Nr 3 
Oświadczenie RODO [kliknij]