Podsumowanie IX Otwartej Akcji Poboru Krwi

Udostępnij
W niedzielę, 23 września w Koźmińskim Klubie Seniora została zorganizowana, kolejna już, IX akcja poboru krwi. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Ogółem krew oddały 94 osoby, co daje 42,3 litra życiodajnej tkanki.

Rejestracja dawców trwała od 9.30 do 13.30. Zarejestrowano 100 dawców, jednak po wstępnym badaniu lekarskim 6 chętnych, z przyczyn zdrowotnych, nie mogło oddać krwi. Ogółem krew oddały 94 osoby, co daje 42,3 litra życiodajnej tkanki. – Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnej rekordowej akcji. – mówi Wiesław Głuszek , prezes HDK przy UMiG w Koźminie Wlkp.

Do akcji po raz kolejny włączyli się strażacy z OSP Koźmin Wlkp., Wałków, Kaniew i Orla, harcerze z Koźmińskiego Hufca oraz Komendant Komisariatu Policji. – Podziękowania kieruję do wszystkich fundatorów nagród i upominków dla dawców, którzy po raz kolejny nie zawiedli.– mówi dalej prezes.
To dzięki ich hojności wszyscy dawcy otrzymali nagrody i upominki, które zostały wręczone przez Burmistrza Koźmina Wielkopolskiego Macieja Bratborskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka – patronów honorowych akcji.

Na IX Otwartą Akcję Poboru Krwi zostały przekazane również specjalne – dodatkowe nagrody, które ufundowali: Leszek Kulka – Starosta Krotoszyński w imieniu, którego nagrodę wręczył Janusz Baszczyński – Radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego, Justyn Zaradniak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, Marek Siwiec – Poseł Parlamentu Europejskiego w imieniu, którego nagrodę wręczyła Sandra Żywicka – Asystent Europosła oraz Jacek Cierniewski – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Krotoszynie.

Serdeczne podziękowania kieruję do kapłanów dekanatu koźmińskiego i dobrzyckiego oraz TV Proart za rozpropagowanie tej akcji a Księdzu Kanonikowi Zygmuntowi Lewandowskiemu za udostępnienie pomieszczeń, natomiast cukierni „Słodka Dziurka”Teresy Romanowskiej i obsłudze Klubu Seniora: Renacie Łąkowskiej i Annie Parużyńskiej dziękuję za wsparcie organizacyjne akcji. – mówi prezes Wiesław Głuszek.

Podczas akcji była promowana również kolejna edycja Kampanii PKP Polskie Linie -Kolejowe S.A. „Bezpieczny przejazd”. Podziękowania za udział w akcji należą się uczennicom i uczniom koźmińskich szkół: Julii Mucha, Filipowi Jankowskiemu, Marii Łąkowskiej i Julii Głuszek z SP Nr 1, Miłoszowi Pawlikowi z SP Nr 3 oraz Jagodzie Niewczas, Natalii Szalczyk, Aleksandrze Głuszek, Natalii Pawlik i Bartoszowi Mucha z Gimnazjum za udział w promocji Honorowego Krwiodawstwa i Bezpiecznego Przejazdu.

 – Słowa uznania i podziękowania kieruję do pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz Oddziału Terenowego Krwiodawstwa w Krotoszynie za sprawny przebieg akcji oraz wspaniałą rodzinną atmosferę. – kończy długą listę podziękowań Wiesław Głuszek.

Lista fundatorów nagród i upominków na „IX Otwartą Akcję Poboru Krwi” w dniu 23 września 2012:
1. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski;
2. Państwo Lidia i Zbigniew Kwaśnik Koźmin Wielkopolski;
3. PH „KAROLINKA” – Karolina Kukfisz Koźmin Wielkopolski;
4. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek Koźmin Wielkopolski;
5. Centrum Budowlane „STOLMAT” Koźmin Wielkopolski;
6. PPH „HENMAR” Sp. J. Koźmin Wielkopolski;
7. Zakład Ślusarski Teresa Szyszka Sapieżyn;
8. Starosta Krotoszyński – Leszek Kulka ;
9. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim – Justyn Zaradniak;
10. Poseł Parlamentu Europejskiego – Marek Siwiec;
11. PHU „MARYKOMA” Ryszard Urny Gałązki;
12. OSK „LIDER” Koźmin Wielkopolski;
13. Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” Krotoszyn;
14. PHU Emilia Sierszulska Koźmin Wielkopolski;
15. Sojusz Lewicy Demokratycznej Koźmin Wielkopolski;
16. PHU Robert Kubacki Koźmin Wielkopolski;
17. Sklep Mięsny Dorota Matysiak Koźmin Wielkopolski;
18. Cukiernia „SŁODKA DZIURKA” Koźmin Wielkopolski;
19. Kiosk Wielobranżowy „Oliwia” Grażyna Cholewińska-Tacka Koźmin Wielkopolski;
20. FEDERACJA Związków Zawodowych Pracowników PKP w Warszawie;
21. Pizzeria „La-Strada” Izabela Bielawna Koźmin Wielkopolski;
22. Gazeta Krotoszyńska;
23. Pan Ryszard Krawiec;
24. Nasycalnia Podkładów S.A. Koźmin Wielkopolski;
25. Kwiaciarnia „AZALIA” Koźmin Wielkopolski;
26. Kwiaciarnia „NOVA’ Koźmin Wielkopolski;
27. PH „DANPEX” Przemysław Żuraszek Koźmin Wielkopolski;
28. PPHU „ADPAL” Koźmin Wielkopolski;
29. PW „BARTESKO” Koźmin Wielkopolski;
30. Sklep Odzieżowy Alina Robakowska Koźmin Wielkopolski;
31. Przedsiębiorstwo Budowlane Jan Kosin Koźmin Wielkopolski;
32. Przedsiębiorstwo „KRIS” Ostrów Wielkopolski;
33. Bank Spółdzielczy Jarocin Oddział Koźmin Wielkopolski

Tekst i foto:
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.