Doradztwo przed naborem wniosków w LGD

Udostępnij
Lokalna Grupa Działania “Wielkopolska z Wyobraźnią”, w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy zaprasza na doradztwo.
Osoby zainteresowane działaniami, w ramach których składać można wnioski o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, zapraszamy do biura stowarzyszenia. W siedzibie stowarzyszenia przy ul. Boreckiej 25 w Koźminie Wlkp., dnia 3 października 2012 r. i 10 października 2012 r. , od godziny 9.00 odbywać się będą konsultacje z ekspertami w zakresie przygotowania dokumentacji i wniosków.