Zapraszamy na XXXVI Biegu Maćka

Udostępnij
Już w najbliższą sobotę odbędzie się XXXVI Bieg Maćka. Poniżej publikujemy regulamin imprezy. Przypominamy także o utrudnieniach komunikacyjnych podczas trwania biegu w Koźminie Wlkp. KOMITET ORGANIZACYJNY

1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Maciej Bratborski
2. Sędzia główny – Sławomir Gruchała
3. Kierownik techniczny – Dariusz Maciejewski
3. Sekretariat biegu – Ewa Gostek, Izabela Maciejewska
4. Komisja sędziowska – Janusz Baszczyński Andrzej Joachimiak, Arkadiusz Zmyślony
Leszek Zmyślony, Mariusz Król, Adam Włodarczyk, Kazimierz Helwich, Michał Wawrzyniak, Ryszard Rybka, Mateusz Baszczyński, Adam Kuzia,
6. Spiker – Robert Idkowiak
7. Starter – Bogdan Chojnacki.

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form wypoczynku.
2. Upowszechnienie rekreacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży

II. Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
Zarząd Miejsko- Gminny Szkolnego Związku Sportowego
Gminny Zespół Instytucji Kultury
Współorganizatorzy:
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
Instytucje, rzemiosło, przedsiębiorstwa z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

III. Termin i miejsce:
Biegi odbędą się w dniu 6 października 2012r. w Koźminie Wielkopolskim. Początek zawodów o godzinie 10.00. Start i meta- Boisko Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Zamkowej.
III. Trasa:
5 km (bieg główny) – nawierzchnia asfaltowa, bieg uliczny (około godz. 12.30)
300 m – dziewczęta/chłopcy rocznik 2005
300 m – dziewczęta/chłopcy rocznik 2004
300 m – dziewczęta/chłopcy rocznik 2003
1000m – dziewczęta rocznik 2002
1000m – chłopcy rocznik 2002
1000m – dziewczęta rocznik 2001
1000m – chłopcy rocznik 2001
1000m – dziewczęta rocznik 2000
1000m – chłopcy rocznik 2000
1000m – dziewczęta rocznik 1999
1000m – dziewczęta rocznik 1998
1000m – dziewczęta rocznik 1997
1000m – dziewczęta rocznik 1995 – 1996
1000m – dziewczęta rocznik 1993 – 1994
2000m – chłopcy rocznik 1999
2000m – chłopcy rocznik 1998
2000m – chłopcy rocznik 1997
2000m – chłopcy rocznik 1995/1996
2000m – chłopcy rocznik 1993/1994

V. Uczestnictwo
Każdy uczestnik winien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja). W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat, w takim przypadku winny posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnegozał. nr 1. Każdy uczestnik biegu głównego powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie. W przypadku zgłoszeń młodzieży szkolnej rodzic lub trener muszą oprócz listy zgłoszeniowej przedstawić pisemne oświadczenie – zal. nr 2 do Regulaminu.
W kategorii osób niepełnosprawnych nie przewiduje się startu osób na wózkach inwalidzkich.

VI. Zgłoszenia
ZGŁOSZENIA ZBIOROWE PRZYJMUJE:
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 7210917 e-mail: gos@kozminwlkp.pl
Szkoły z terenu MiG Koźmin Wlkp. zgłaszają uczestników do dn. 28.09.2012r.
Sekretariat zawodów(zgłoszenia) czynny w dniu zawodów w godz. 8.30 – 9.30.
Zgłoszenia do biegu głównego do godz. 11.30

VII. Opłata startowa (dotyczy tylko biegu głównego)
10,00 zł – od osób dorosłych
5,00 zł – uczniowie, studenci, renciści, żołnierze służby zasadniczej

VIII. Nagrody:
1. Bieg główny
Nagrody w kategorii mężczyzn i kobiet: miejsca I – III – nagrody rzeczowe
wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymają pamiątkowy medal.
Nagrody specjalne:
niepełnosprawni (w kategorii mężczyzn i kobiet): nagroda rzeczowa za I miejsce
najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec i mieszkanka Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski: nagroda rzeczowa
nagroda dla najstarszego zawodnika biegu.

2. W rocznikach 1993-2005chłopców i dziewcząt
Nagrody rzeczowe za I-III miejsca oraz dla najlepszego zawodnika/ zawodniczki z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
Puchary za miejsca I – III poszczególnych biegów.
miejsca I – III dyplomy
wszyscy uczestnicy (zgłoszeni do 28.09.2012r.)zostaną nagrodzeni pamiątkowym medalem.