Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Udostępnij
Zapraszamy na XXII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 10 października 2012r.,  o godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 za I półrocze 2012r.

6.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012,

b)      utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

c)      zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do utworzenia strefy ograniczonego postoju,

d)      nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”.

7.        Informacja:

a)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

b)        Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

8.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.        Wolne głosy i wnioski.

10.    Zakończenie obrad XXII sesji.