Odznaka „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” dla Albina Batyckiego

Udostępnij

10 października obradowała Rada Miejska na XXII sesji. Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 za I półrocze 2012r.

Dokument ten szczegółowo omówił burmistrz Maciej Bratborski na komisjach Rady. Wykonanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Podczas sesji, burmistrz zwrócił uwagę radnych na dochody gminy, które są niższe, niż zaplanowano, a jest to skutkiem, niższych wpływów z podatku dochodowego, czyli udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podczas sesji radni podjęli cztery uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian w tegorocznym budżecie. Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto radni zobowiązali burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do utworzenia strefy ograniczonego postoju do jednej godziny na ulicach: Farnej, Kilińskiego, Kościelnej, Przyjemskich i Szkolnej oraz przy aptece na ul. Zamkowej. Strefa miałaby obowiązywać od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00. Ograniczenie czasu parkowania nie będzie dotyczyło mieszkańców ulic objętych strefą. O wprowadzenie strefy ograniczonego postoju zawnioskował Janusz Burdziąg, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, uzasadniając wniosek tym, że jest to najprostsze i nie wymagające nakładów finansowych rozwiązanie, które wymusi rotację samochodów, parkujących na tych ulicach. Radni podjęli tę uchwałę większością głosów: za  głosowało 6 radnych, przeciw było 5 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Na zakończenie sesji, Rada jednomyślnie przyznała odznakę „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” paraolimpijczykowi, tenisiście, radnemu powiatowemu Albinowi Batyckiemu, który w swojej działalności sportowej i społecznej promuje gminę KOźmin Wlkp.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz