Ważniejsze wydarzenia w działalności Chóru im. Czesława Czypickiego w roku 2004

Udostępnij

4.01. – koncert kolęd w Farze – nagranie koncertu na kasecie i płycie CD. Po koncercie spotkanie noworoczne w restauracji “Wieża”.
11.01. – udział w koncercie podczas XII edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
8.02. – udział w koncercie p.t. “Serce tylko jedno mam” organizowanym przez SP Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego dla Babci i Dziadka. Oprócz dzieci i chórzystów śpiewali również rodzice i nauczyciele z “trójki”.
1.03. – walne zebranie sprawozdawcze, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu za rok 2003 i udzielono mu absolutorium.
30.03. – Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Chórowi Odznaki “Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”.
3.05. – śpiew w Farze podczas Mszy św. z okazji 213 rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go Maja
9.05. – śpiew podczas sumy odpustowej w Parafii św. Stanisława B.M.
5.06. – Uroczystość Jubileuszowa 115-lecia działalności Chóru połączona z XII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi. Sprawozdanie z uroczystości – [kliknij]

10.06. – procesja Bożego Ciała obu koźmińskich parafii. Śpiew przy ołtarzach i podczas Mszy św. na Starym Rynku.
18.06. – procesja obu parafii na Nowy Rynek. Śpiew podczas Mszy św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
20.06. – koncert w Raszkowie w ramach XVII Przeglądu Chórów Południowej Wielkopolski i Jubileuszu 105-lecia Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie.
7.08. – udział w Mszy św. na Starym Rynku z okazji Święta Patrona Koźmina Wlkp. – św. Wawrzyńca.
1.10. – udział w “Wielkopolskich Śpiewankach” z radiem “Merkury” Poznań z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki.
11.11. – koncert “Za nasz spokojny dom” wspólnie z zespołem “Do-Re-Mi” z okazji 86-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości.
13.11. – ważny dzień w Wielkopolskiej Chóralistyce. Powołano Wielkopolską Konfraternię Najstarszych Chórów i Orkiestr, do której przystąpiło 17 chórów i 14 orkiestr. Uroczyste podpisanie dokumentu powołującego odbyło się w Gnieźnie podczas uroczystości 140-lecia miejscowego Chóru Męskiego “Dzwon”. W imieniu koźmińskiego Chóru podpisy pod dokumentem złożyli Prezesi: Wojciech Gaweł i Stefan Kaźmierczak.
21.11. – Chór wziął udział w Mszy św. w koźmińskim Klasztorze, podczas której złożono życzenia Pani Irmie Geissert z Bellheim. W dniu 11 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu udekorowano Ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Pani Geissert jest działaczką charytatywną i od 1981r. współpracuje z Koźminem. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Bellheim – Koźmin, które niosło pomoc humanitarną naszym mieszkańcom w okresie stanu wojennego w naszym kraju.
22.11. – w Farze odbyła się Msza św. Z okazji święta patronki śpiewu kościelnego – św. Cecylii. Po Mszy – z tej okazji – w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie towarzyskie, na którym życzenia chórzystom złożyli Przewodniczący rady Miejskiej Justyn Zaradniak i Burmistrz Maciej Bratborski. Za życzenia w imieniu Chóru podziękowali dyrygentka Gabriela Dopierała i Prezes Wojciech Gaweł.

Rok 2004 zakończono zebraniem Zarządu w dniu 9 grudnia. Podsumowano działalność w mijającym roku i omówiono imprezy, w których Chór będzie uczestniczył w styczniu 2005r.: koncerty kolęd w Koźminie, Wałkowie i Jarocinie oraz impreza dla Babci i Dziadka organizowana przez SP Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego.