Ważniejsze wydarzenia w działalności Chóru im. Czesława Czypickiego w roku 2005

Udostępnij

1.01. – koncert kolęd w Klasztorze. Po koncercie w restauracji “Wieża” odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem władz samorządowych Koźmin Wlkp.
9.01. – koncert kolęd w kościele w Wałkowie.
23.01. – udział w koncercie p.t. “Dla babci i dziadka” zorganizowanym przez SP Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego.
30.01. – Modlitewne spotkanie Chórów przy żłóbku w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie. Wystąpiło 7 chórów.
18.02. Prezesi Wojciech Gaweł i Albin Bakalarz spotkali się z Dyrektorem GZIKiKF Leszkiem Ziętkiewiczem. Omówiono program działalności chóru na 2005r.
28.02. – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium, przyjęto plan działalności i budżet na rok 2005. Wybrano władze chóru w składzie:
Zarząd: Wojciech Gaweł – Prezes
Albin Bakalarz – Zastępca Prezesa
Stefan Kaźmierczak – Honorowy Prezes – kronikarz
Ewa Murawska – Sekretarz
Krystyna Gawrońska – Skarbnik
Maria Maćkowiak – Gospodarz
Aleksandra Bączkiewicz – Bibliotekarka
Edward Maciejak – Chorąży
Elżbieta Stachowska, Hanna Chojnacka – członkowie
Gabriela Dopierała – Dyrygentka
Alfreda Damazyniak – Zastępca Dyrygentki – akompaniatorka
Komisja Rewizyjna: Józef Romanowski – Przewodniczący
Alicja Otworowska -Sekretarz
Zofia Jacek – członek
16.03. – udział w mszy św. we Farze, podczas której nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru Koła Gospodyń Wiejskich w Koźminie Wlkp.
7.04. – udział w mszy św. na Starym Rynku w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II. Była to największa msza św., w której udział wzięły niezliczone rzesze Koźminian.
16.04. – odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp. Wybrano nowego Prezesa – Karola Marszała. W skład Zarządu wszedł nasz Prezes Wojciech Gaweł. Delegatem był również Honorowy Prezes Stefan Kaźmierczak
23.04. – udział w odprawionej w Klasztorze mszy św. w intencji 50-lecia pożycia małżeńskiego druha Edmunda i Heleny Chmielarzów.
7.05. – na zaproszenie Chóru “Moniuszko” ze Śremu udaliśmy się na II Wiosenne Spotkania Chóralne. Udział wzięło 7 chórów.
21.05. – udział w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr zatytułowanemu “Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności”. Koncert odbył się w Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej w Licheniu. Organizatorzy wydali pamiętnik ze Zlotu, do którego zgłosiło się 47 orkiestr i 94 chóry, co łącznie stanowiło 5 tysięcy uczestników. W powyższym wydawnictwie znajduje się zdjęcie naszego Chóru i relacja z udziału w spotkaniu z Ojcem Świętym w Kaliszu 4 czerwca 1997r.

26.05. – uroczystość Bożego Ciała – śpiew przy dwóch ołtarzach i podczas mszy świętej przed wejściem do Klasztoru.
29.05. – XIII Koźmińskie Spotkania Chóralne, w których udział wzięły: Chór Męski �Orły Białe” z Poznania, Chór Dziecięcy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. oraz nasz Chór.
3.06. – udział w mszy św. na Nowym Rynku ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.06. – udział we mszy św. w Farze z okazji 140-lecia Szkół na Zamku. Podczas mszy św. poświęcony został nowy sztandar szkoły z Patronem Józefem Marcińcem.
1.08. – msza św. na Starym Rynku z okazji święta Patrona Miasta Świętego Wawrzyńca.
11.08. msza św. żałobna i pogrzeb śp. druha Kazimierza Stoińskiego – członka Chóru przez 12 lat.
10.09. – udział w mszy św. żałobnej w Klasztorze za duszę śp. Ks. Bogdana Augustyniaka, który od 1998r. był rezydentem w Klasztorze.
24.09. – msza św. w Klasztorze z okazji rozpoczęcia Misji Miłosierdzia Bożego.
1.10. – msza św. w Farze z okazji rozpoczęcia Misji Miłosierdzia Bożego.
2.10. – Msza św. w Farze – liturgia mszy św. misyjnej i za duszę śp. druha Kazimierza Stoińskiego od chórzystów Czypickiego.
11.11. – koncert z okazji Święta Niepodległości zatytułowany “Żeby Polska była Polską”. Wystąpili: Przedszkolaki, zespoły ze Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 3, “Do-Re-Mi” oraz Chór.
13.11. – Koncert w Jarocinie zorganizowany przez Chór K.T. Barwickiego z udziałem chórów – założycieli Związku Kół Śpiewackich na Wielkie Księstwo Poznańskie w 1892r. Z działających siedmiu chórów wystąpiły chóry: “Melodia” z Odolanowa, im. Czypickiego z Koźmina Wlkp. i im. Barwickiego z Jarocina.
21.11 – spotkanie władzami samorządowymi Koźmina Wlkp. z okazji święta Patronki śpiewu chóralnego – Św. Cecylii.
22.11. – msza św. w Klasztorze z okazji święta Patronki śpiewu chóralnego – Św. Cecylii.
22.12. – spotkanie opłatkowe, podsumowanie działalności w roku 2005.