Ważniejsze wydarzenia w działalności Chóru im. Czesława Czypickiego w roku 2007

Udostępnij

5.01 – Koncert kolęd w Klubie Seniora w Koźminie Wlkp.
7.01 – Koncert kolęd dla mieszkańców Koźmina Wlkp. odbył się w Klasztorze. Wykonano 20 kolęd. Po koncercie w restauracji “Wieża” chórzyści i ich goście spotkali się z władzami samorządowymi Koźmina Wlkp.
21.01 – W kościele pw. św. Bartłomieja w Kowalewie odbyło się “Modlitewne spotkanie przy żłobku”, zorganizowane przez Związek Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej. Udział wzięło 10 chórów z: Pleszewa, Krotoszyna, Koźmina Wlkp., Cieszkowa, Zdun , Jarocina, Żerkowa i Kowalewa.
28.01 – W kościele pw. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie odbyło się “I Kolędowe Spotkanie Chórów Południowej Wielkopolski, zorganizowane przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp. Wystąpiły chóry: “Arion” z Kotlina, “Czypicki” z Koźmina Wlkp., “Katedralny” z Ostrowa Wlkp., “Harmonia” z Pleszewa, Towarzystwo Śpiewu z Raszkowa, “Echo” z Pleszewa, Nauczycielski z Ostrowa Wlkp., “Harmonia” ze Zdun.
26.02 – Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków chóru. Przyjęto sprawozdanie Zarządu za r.2006. Zatwierdzono plan pracy i budżet na 2007r.
8.03. – Odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet.
1.04. – Drugą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II chórzyści uczcili udziałem we mszy św. w Klasztorze. Śpiewano pieśni, związane ze wspomnieniami z życia Ojca Świętego.
29.04 – Udział we mszy św. w Farze. Intencja – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Janiny i Stanisława Garsztków.
3.05 – Odbyła się uroczysta msza św. w Farze z okazji 216 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chór wzbogacił liturgię mszy św. śpiewem, wykonując następujące utwory: “Mazurek 3 maja”, “Boże coś Polskę”, “Modlitwa za ojczyznę”, “Veni Jezu”, “Śpiewajcie Panu ze mną wraz”, “Wszystkie trony niebieskie”. Po mszy św. uczestnicy udali się pod Pomnik Wolności, gdzie złożono kwiaty.
7.05 – Odpust w parafii pw. św. Stanisława. Chór śpiewem wzbogacił liturgię mszy św.
27.05 – W Ostrowie Wlkp. odbył się XX Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski. Wśród 10 chórów znalazł się również “Czypicki” z Koźmina Wlkp.
3.06. – W ramach Dni Koźmina Wlkp. odbyły się XV Koźmińskie Spotkania Chóralne”, w których wzięło udział 5 chórów: “Soli Deo” z Suchego Lasu, “AVE SOL” z Pleszewa, “Moniuszko” ze Śremu, połączone chóry parafialne z Gostynia i Borku oraz “Czypicki” z Koźmina Wlkp.
17.06 – Chór wystąpił w Klasztorze, podczas mszy św. w intencji Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego Marii i Józefa Olejników.
18.06 – odbyło się spotkanie na którym Prezes Wojciech Gaweł podsumował półroczną działalność chóru. Dyrygentki Gabriela Dopierała i Alfreda Damazyniak podziękowały chórzystom za udział w próbach i występach w pierwszym półroczu.
15.07 – Wyjazd chóru na imprezę “Biesiada Folkloru”, która odbyła się w Borku Wlkp.
10,11,12.08 – Obchodzono 775-lecie miasta oraz X – lecie ustanowienia św. Wawrzyńca patronem Koźmina Wlkp. Patronat został rozszerzony o wszystkie miejscowości ziemi koźmińskiej. Odbył się również Letni Jarmark św. Wawrzyńca oraz występy zespołów z utworami rozrywkowymi i religijnymi. Wydano również okolicznościowe pocztówki. Chór śpiewem wzbogacił uroczystą mszę św. odpustową ku czci św. Wawrzyńca, która odbyła się na Starym Rynku, a przewodniczył jej Ks. Biskup Kaliski Stanisław Napierała.
19.09 – Wyjazd chóru do Sulmierzyc na jubileusz tamtejszego chóru im.Cecylii, obchodzącej swe 115-lecie.
29.09 – Śpiew podczas mszy św. w Klasztorze w intencji 50-lecia pożycia małżeńskiego Elżbiety i Stanisława Stachowskich.

10.11 – Chór udał się do Gniezna na imprezę zorganizowaną przez Chór Męski ” Dzwon”. Były to XV Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne, włączone w obchody jubileuszu 115 – lecia powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. W imprezie wzięło udział 10 chórów, w tym współzałożyciele Związku z 1892 r. Msza św. i koncert odbyły się w Katedrze Gnieźnieńskiej.

11.11 – Tegoroczne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą św. w Farze. Po mszy św. odbył się koncert pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej i chóru im.Cz.Czypickiego. Po koncercie harcerze i koźminianie udali się w pochodzie pod Pomnik Wolności, gdzie złożono kwiaty.
22.11 – Chór wziął udział w mszy św. w Klasztorze w intencji patronki śpiewu i muzyki św. Cecylii. Okolicznościowe życzenia złożył chórowi ks. proboszcz Marek Spychała. Wieczorem po próbie chórzystów odwiedzili Pan Burmistrz Maciej Bratborski i Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak. Burmistrz złożył okolicznościowe życzenia i wraz z Przewodniczącym wręczyli kwiaty Paniom Dyrygentkom. Za przekazane życzenia i kwiaty podziękowała dyrygentka G. Dopierała.
24.11 – Koło Śpiewacze “Jutrzenka” w Borku Wlkp. obchodziło swój 115 Jubileusz. Delegacja “Czypickiego” udała się na uroczystość i złożyła życzenia. Skład delegacji: zastępca Prezesa A. Bakalarz oraz Z.Jacek, K Węglińska i E.Chmielarz.
25.11 – Chór udał się do KObylina na Jubileusz 115 -lecia Koła Śpiewaczego “Cecylia”. Odbył się koncert, śpiewy biesiadne, tańce i obfita kolacja, przygotowana przez Jubilatów.
20.12 – Odbyło się spotkanie opłatkowe członków chóru.
24.12 – W wigilijny wieczór chór udał się do Klasztoru. Odbyła się tam o godz.20.00 Pasterka dla dzieci i osób starszych. Podczas mszy św. chór zaśpiewał 8 kolęd.