Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Udostępnij
Na sesji, 7 marca Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim przyjęła nowe stawki opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 1 maja 2013r.

Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a.) 2,95zł za 1m3 – dla użytkowników I grupy taryfowej
(gospodarstw domowych, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno – oświatowych i kultury fizycznej oraz gospodarstw rolnych i na cele przeciwpożarowe),
b) 3,10zł za 1m3 – dla użytkowników II grupy taryfowej (zakładów przemysłowych i pozostałych).

Nowe taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) 4,30zł za 1m3 – dla użytkowników I grupy taryfowej
(gospodarstw domowych, służby zdrowia, szkół i przedszkoli jednostek, kulturalno – oświatowych i kultury fizycznej),
b) 5,65zł za 1m3 – dla użytkowników II grupy taryfowej (zakładów przemysłowych i pozostałych).

Opłata abonamentowa (stała) miesięczna:

a)    4,35zł – dla użytkowników I grupy taryfowej, o której mowa w punkcie 1a,
b)    8,70zł – dla użytkowników II grupy taryfowej, o której mowa w punkcie 1b.

4.    Opłaty wymienione w pkt. 1, 2 i 3 nie zawierają podatku VAT.

Data publikacji 4.04.2013r.