Radni debatowali o problemach pomocy społecznej

Udostępnij
27 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Piotrowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, który  przedstawił raport z funkcjonowania placówki za rok 2012 ze szczególnym uwzględnieniem gminy Koźmin Wielkopolski.

 

W krótkim i rzeczowym wystąpieniu dyrektor Andrzej Piotrowski, zaprezentował obszary współpracy gminy Koźmin Wlkp. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizowania zadań pomocy społecznej. W 2012 r. mieszkańcy naszej gminy korzystali z usług różnych placówek i zespołów, w tym m.in. : Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (9 osób z terenu gminy Koźmin stało się mieszkańcami tego domu), 3 osoby skorzystały z miejsca  w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy, 272 osoby zgłosiły się do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, a z różnych form pomocy  finansowej w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorzystało 264 mieszkańców naszej gminy.
Gmina Koźmin Wielkopolski jest w sytuacji wyjątkowej, ponieważ jako jedyna z niewielu  na terenie powiatu ma podmiot ekonomii społecznej, jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej, który zapewnia rehabilitację społeczno – zawodową swoim pracownikom. To się chwali, że samorząd Koźmina Wielkopolskiego jest otwarty na nowe pomysły, które zapewniają wsparcie osobom potrzebującym – mówił dyrektor PCPR.  

Na terenie naszej gminy jest również realizowana idea rodzicielstwa zastępczego – funkcjonuje 14 rodzin zastępczych. W 2012 r. z naszej gminy do rodzin zastępczych skierowano – 18 dzieci.
Dyrektor Piotrowski podkreślił , że gmina Koźmin Wielkopolski ma bardzo dobrze rozwiniętą ofertę dla seniorów. W Koźminie funkcjonuje Klub Seniora, we współpracy z którym w minionym roku z zajęć Uniwersytetu III Wieku i Seniora z Inicjatywą skorzystało ponad 100 osób.

Serdecznie dziękuję za ten rok owocnej współpracy, który przyniósł wiele ciekawych rozwiązań. Jest wiele inicjatyw przed nami takich, jak ekonomia społeczna, czy kontynuowanie Uniwersytetu III Wieku. Mam nadzieję, że nowe wyzwania uda nam się razem podjąć – zakończył swoje wystąpienie Andrzej Piotrowski.  
 
Radni wysłuchali sprawozdania z zainteresowaniem i zadawali pytania. Radny Janusz Burdziag pytał o to, czy na terenie powiatu krotoszyńskiego funkcjonuje punkt naprawy sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Radny Marek Wieczny pytał, czy szkoła, planująca utworzenie klasy integracyjnej może liczyć na pozyskanie z PFRON-u pieniędzy na usuwanie barier architektonicznych.  

Podczas sesji radni podjęli kilka uchwał. Zadecydowali m.in. o przekazaniu  pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2013r. w wysokości 20 tys.zł  na przebudowę chodnika w ulicy Boreckiej w Koźminie. To nasz wkład, w zaplanowaną na ten rok inwestycję, która będzie realizowana przez zarządcę drogi w ramach programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich. Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 379.702,00 zł.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz
Data publikacji 8.04.2013r.