VAT przez Internet

Udostępnij

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie przypomina, że wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym, najszybszym, bezpiecznym oraz całkowicie darmowym sposobem  złożenia  nie  tylko  zeznania  rocznego,  ale  również szeregu innych deklaracji,  w tym bardzo popularnych wśród podatników prowadzących  działalność gospodarczą, deklaracji  dla podatku VAT.
Już od października  zeszłego roku Ministerstwo Finansów rozszerzyło katalog e-Deklaracji, które można składać  w formie elektronicznej bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Chodzi tu o deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D  wraz z załącznikami. Elektronicznie można składać  również korekty tych  formularzy.
Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz  dane:
•    PESEL,
•    NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą albo zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług lub płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
•    imię i nazwisko,
•    data urodzenia,
•    kwota przychodu wykazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje.

Wszystkie te  informacje (dane autoryzujące) mają na celu zabezpieczenie autentyczności składanej deklaracji.
Przypominamy również, że złożenie deklaracji, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej  nie  pociąga za sobą konieczności wpłaty jednocześnie tego samego dnia  kwoty podatku wynikającej ze złożonej deklaracji.  Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby deklaracje podatkowe składać wcześniej, a wpłat dokonać zgodnie z obowiązującym terminem.

Tekst: Katarzyna Zatorska, Starszy inspektor
Dział Obsługi Bezpośredniej
Urząd Skarbowy w Krotoszynie

Data publikacji 21.06.2013