FESTYN SZKOLNY W BORZĘCICZKACH

Udostępnij
„ Pod niebem Europy” – pod takim hasłem odbył się festyn szkolny, 23 czerwca  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Konopnickiej w Borzęciczkach. Uczniowie szkoły zaprosili przybyłych gości w podróż po wybranych państwach europejskich.

Wędrówkę po kontynencie  europejskim rozpoczęli od Czech, następnie  poprzez Francję, Polskę, Rosję, Hiszpanię, Włochy, Grecję dotarli do dalekiej Irlandii. W trakcie występów zaprezentowali charakterystyczne stroje oraz tańce regionalne tych państw min: Polkę, Kankana, Krakowiaka, Kazaczoka, Makarenę i Flamenco, Tarantellę, Zorbę , taniec irlandzki. Po tak wyczerpującej podróży odbyła się degustacja potraw z poszczególnych krajów.

Po części artystycznej i konsumpcji, na placu przy budynku przedszkola, odbyły się konkurencje sprawnościowe dla dzieci min. rzut woreczkami do celu, tor przeszkód, skoki przez skakankę . Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody.
Rodzice przygotowali wiele stoisk oraz loterię fantową, w której główną wygraną był rower.  W godzinach wieczornych chętni uczestniczyli w zabawie tanecznej.

Tekst i foto: ZSP Borzęciczki
Data publikacji 1.07.2013r.