Święto Patrona Szkoły, ślubowanie, Dzień Edukacji Narodowej…

Udostępnij
Te niecodzienne uroczystości, miały miejsce 14 października w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym  im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach.  W uroczystościach tych wzięli udział: uczniowie szkoły i przedszkolaki, dyrektor Irena Konarczak-Bojanek, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły, ksiądz proboszcz miejscowej parafii, przedstawiciele Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni rodzice uczniów.

O godzinie 8.00 wszyscy uczestniczyli we mszy św., która odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Borzęciczkach. Po mszy św. udali się wszyscy na salę gimnastyczną, gdzie wprowadzono Sztandar i odśpiewano hymn szkoły. Następnie klasa VI sprawdziła wiedzę oraz umiejętności klasy I, po czym nastąpiło ślubowanie i pasowanie ich na  uczniów przez panią dyrektor.

Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie klasy I otrzymali upominki i dyplomy okolicznościowe. W dalszej części uroczystości, pierwszaki zaprezentowały wiersze i piosenki, które przygotowały na ten dzień. Wielką niespodzianką był tort przygotowany przez mamy, który czekał na nich klasie.

Tego dnia obchodziliśmy również Dzień Patrona. Z tej okazji uczniowie przygotowali krótki program artystyczny poświęcony twórczości  Marii Konopnickiej.

W tym szczególnym dniu, nie mogło też zabraknąć życzeń, wierszy i piosenek dla nauczycieli. Uczniowie chcieli w ten sposób podziękować swoim wychowawcom, za ich trud i okazane serce, za cierpliwość oraz wkład w wychowanie i nauczanie. Dopełnieniem tych życzeń były symboliczne róże, którymi uczniowie obdarowali  nauczycieli.
Następnie głos zabrała dyrektor Irena Konarczak- Bojanek, która podziękowała uczniom za występy i złożyła
życzenia  pracownikom  szkoły oraz wręczyła nagrody.

Wszystkie dzieci zaś otrzymały soczki i wafelki, które sponsorowała Rada Rodziców.

Tekst i foto: Joanna Kubiak
Data publikacji: 25.10.2013r.