Powstanie spółdzielnia socjalna

Udostępnij

W przyszłym roku w naszej gminie powstanie spółdzielnia socjalna. Taką decyzję, po długiej dyskusji, podjęli radni na sesji Rady Miejskiej, 24 października. Spółdzielnia socjalna będzie zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym m.in. długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i inne. Założycielami spółdzielni w Koźminie Wlkp. są: Powiat Krotoszyński i Gmina Koźmin Wielkopolski.

Ponad 700 spółdzielni socjalnych działa obecnie w naszym kraju. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych i inne przepisy z ekonomii społecznej.

Od kilku lat koźmiński samorząd podejmuje działania, mające na celu aktywizację zawodową i integrację społeczną osób doświadczonych przez los. W ramach tych działań, pięć lat temu gmina powołała do życia Zakład Aktywności Zawodowej. Utworzenie spółdzielni socjalnej jest kolejnym krokiem w realizowaniu działań w obszarze pomocy społecznej.

W Koźminie Wielkopolskim jest wiele osób długotrwale pozostających bez pracy, które korzystają z różnych form pomocy społecznej. Spółdzielnia socjalna to rozwiązanie, z którego będą mogły skorzystać. – mówił na sesji burmistrz Maciej Bratborski, który obrazowo przestawił sytuację – Obecnie te osoby dostają rybę, a za pośrednictwem spółdzielni możemy dać im wędkę.

Utworzenie spółdzielni socjalnej w Koźminie pozwoli także na stworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników, zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej przygotowanych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Koźmińska spółdzielnia socjalna będzie jedną z pierwszych w powiecie krotoszyńskim. Na początku zatrudnienie w niej znajdzie kilka osób. Spółdzielnia będzie świadczyć usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne, wykonywać drobne prace porządkowe, a także administracyjne.

Członkowie założyciele : Powiat Krotoszyński i Gmina Koźmin Wielkopolski zadeklarowali przekazanie na cele powstającego przedsiębiorstwa po 10 tys.zł.

Data publikacji: 28.10.2013r.
Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz