Jubileusz 125 lecia Chóru im. Czesława Czypickiego przy Ośrodku Kultury w Koźminie Wlkp. połączony z XXII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi

Udostępnij

Jubileusz 125 lecia Chóru Mieszanego im. Czesława Czypickiego przy Ośrodku Kultury w Koźminie Wlkp. połączony został z XXII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi.

W ramach uroczystości jubileuszowej 16 czerwca 2014 r. na grobie śp. Wojciecha Czypickiego zamontowano tablicę nagrobkową z informacją o miejscu spoczynku Czesława Czypickiego, patrona koźmińskiego chóru.

Uroczystość jubileuszowa odbyła się 22 czerwca w Sali Widowisko – Kinowej „ Mieszko” przy ul. Boreckiej 18. Członkowie Zarządu pracowicie rozpoczęli dzień jubileuszu. W godzinach porannych pierwsza delegacja w składzie: Wojciech Gaweł, Ewa Murawska, Janina Przybył, Alicja Otworowska i Jerzy Dykcik złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Czesława Czypickiego przy ul. Boreckiej 18. Druga delegacja w składzie: Stefan Każmierczak, Aleksandra Bączkiewicz, Seweryna Filipiak i Oktawian Liebig spotkała się na cmentarzu, gdzie zapalono znicz na grobie śp. Wojciecha Czypickiego i nowo zamontowanej tablicy nagrobkowej Czesława Czypickiego.

Z inicjatywą wykonania tablicy nagrobkowej Czesława Czypickiego patrona koźmińskiego chóru wystąpił Prezes Honorowy Chóru druh Stefan Kaźmierczak. Pomysł zaakceptował Zarząd Chóru, a ufundował Burmistrz Koźmina Wlkp., Maciej Bratborski. Tablicę w części sponsorował i wykonał Zakład Kamieniarski Wojciecha Bąka z Koźmina Wlkp.

W kolejności znicze zapalono na grobach prezesów: Józefa Borowskiego, Dionizego Cieszyńskiego , Witolda Wieczerskiego, dyrygentów: Franciszka Figaszewskiego, Józefa Stańczyka i Koletty Szczepaniak. Na cmentarzu przy ul. Pleszewskiej zapalono znicz na grobie Prezesa Stefana Antoniewicza.

Po zakończeniu zapalania jubileuszowych zniczy i złożeniu kwiatów obie delegacje udały się do Klasztoru, gdzie o godz. 10.00 odbyła się msza św. z udziałem wszystkich chórzystów. Msza św. odbyła się w intencji zmarłych i czynnych członków chóru. Jej liturgię śpiewem wzbogacił występ chóru.

Koncelebrant mszy św. ks. Prałat Marek Spychała z uznaniem wspomniał o długiej historii chóru. Podziękował za udział w uroczystościach religijnych w obu koźmińskich parafiach. Życzył chórzystom zdrowia, wszelkiej pomyślności i opatrzności św. Cecyli Patronki śpiewu i muzyki sakralnej.

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się o godz. 15.00. wszystkich zebranych powitał Prezes Chóru im. Czesława Czypickiego Wojciech Gaweł hasłem „Cześć Pieśni” i poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych członków chóru jubilata. Następnie poprosił Burmistrza Macieja Bratborskiego o otwarcie jubileuszu i XXII Koźmińskich Spotkań Chóralnych. W swym krótkim wystąpieniu burmistrz wspomniał że na jubileusz składa się historia wielu pokoleń śpiewaków. Chór jest najstarszą instytucją kulturalną w naszym mieście. Ma wielki szacunek do chóru za lata śpiewania dla mieszkańców naszego miasta podczas uroczystości kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych. Życzył Chórzystom wszelkiej pomyślności i dalszej motywacji, aby tradycja nadal trwała i doczekała się kolejnych jubileuszów. Wyraził zadowolenie, że kolejne chóry i delegacje odwiedzały nasze miasto. Przekazał również pozdrowienia od węgierskiego chóru z Balatonmariafurdo, który w ubiegłym roku był uczestnikiem Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Po tych informacjach  Burmistrz otworzył uroczystość jubileuszową i XXII Koźmińskie Spotkania Chóralne. O dalsze prowadzenie uroczystości druh Prezes W. Gaweł poprosił dyrygentkę koźmińskiego chóru druhnę Gabrielę Dopierałę, która bardzo serdecznie powitała przybyłych gości:
– Z-cę Prezesa PZCHiO Oddział w Ostrowie Wlkp. – Andrzeja Sobańskiego z małżonką, Z-cę Starosty Powiatu Krotoszyńskiego – Krzysztofa Kaczmarka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. – Justyna Zaradniaka, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmina Wlkp.- Macieja Bratborskiego z małżonką, Zbigniewa Bojanka – przedstawiciela dyrekcji i pracowników Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. Daniela Szczepaniak – byłego Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Kazimierza Mazura – Kierownika „Kapeli znad Orli”. Proboszcza parafii pw. św. Stanisława BiM – ks. Prałata Marka Spychałę. Przybyłych dyrektorów szkół działających na terenie naszego miasta:
– Dyrektora SP nr 1 im . Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 – Bożenę Kulkę
–  Dyrektora SP nr 3 im Kornela Makuszyńskiego – Arlettę Szkudlarek
– Dyr. ZSP im. Józefa Marcińca – Andrzeja Joachimiaka
– Dyr. LO im. Powstańców Wielkopolskich – Barbarę Opielewicz
– Przedstawicieli OSP z Prezesem Arturem Grzesiakiem
– Bolesława Kasprzaka z małżonką
– Członka wspierającego chóru Wiesławę Gawrońską
– Redaktora Naczelnego „Echo Koźmina” – Grzegorza Pierzchałę
– Przedstawiciela redakcji „Gazety Krotoszyńskiej”

Przybyłe chóry na XXII Koźmińskie Spotkania Chóralne:
– Koło Śpiewacze „Cecylia” z Kobylina
– Koło Śpiewacze „Harmonia” ze Zdun
– Koło Śpiewacze „Cecylia” z Sulmierzyc
Delegacje zaprzyjaźnionych chórów:
– Chóru Mieszanego „Jutrzenka” z Borku Wlkp.
– Chóru im. K.T. Barwickiego z Jarocina
– Towarzystwa Śpiewaczego z Odolanowa
– Chóru Męskiego „Harmonia” z Pleszewa oraz wszystkich melomanów pieśni chóralnej.

Po powitaniach prowadząca zaprosiła na scenę jubilata Chór im. Czesława Czypickiego, który przywitał wszystkich gości pieśnią – „Zgodnym Chórem bracia”.


W kolejności Prezes Koźmińskiego Chóru przedstawił historię chóru:
Oto najważniejsze fragmenty:

W dniu 22 czerwca 1889 r. z inicjatywy adwokata Czesława Czypickiego przy współpracy Towarzystwa Przemysłowego powstało Koło Śpiewackie Polskie, jako chór męski.
W 1892 r. Koło przystępuje do Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu,którego współzałożycielem i pierwszym Prezesem zostaje nasz Patron Czesław Czypicki. W okresie zaborów chór organizuje koncerty i przedstawienia teatralne ku  pokrzepieniu polskich serc, w podtrzymaniu ducha narodowego.  W 1929 r. Bierze udział we Wszechsłowiańskim Zjeździe Kół Śpiewaczych w Poznaniu, gdzie otwarcia imprezy dokonał Prezydent RP – Ignacy Mościcki, a połączonymi chorami dyrygował Feliks Nowowiejski. Od 1938 r. Chór przyjmuje imię założyciela Czesława Czypickiego.  
Po II wojnie światowej chór wznawia działalność w 1948 r. Za swą aktywną działalność i odwiedzenie wielu miejscowości chór otrzymał przydomek ”muzycznego pielgrzyma”
Od 1953 r. patronat nad chórem  przejmuje Spółdzielnia „Wetlek” i Spółdzielczy Ośrodek Kulturalno Oświatowy „Koźminianka”. Trwa to do 1980 r. W tym okresie było 7 dyrygentów. Najdłużej pracowali: Józef Stańczyk, Koletta Szczepaniak, Franciszek Świca, Mirosława Otworowska – Rembacz. Prezesem w l. 1948-1980 był Stefan Antoniewicz.
Po 10 letniej przerwie chór wznosił działalnośc 9.9.1991 r. Była to inicjatywa Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Bolesława Kasprzaka. Chór działał przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i pod patronatem Burmistrza. Dyrygentką została Koletta Szczepaniak, a Prezesem Stefan Kaźmierczak. Chór wiele koncertował i wziął udział w Międzynarodowym Konkursie w Holandii zajmując w swojej kategorii I Miejsce.
Od 1995 r. dyrygentem jest Gabriela Dopierała, jej z-cą i akompaniatorką Alfredą Damazyniak, a Prezesem Wojciech Gaweł. Bardzo owocna była działalność chóru w l. 1996-2014. Chór koncertował w 25 miejscowościach w kraju oraz 2 razy w Niemczech, Zorganizowano jubileusze 110-15-120-125 lecia. Ogółem zorganizowano 22 Koźmińskie Spotkania Chóralne w których wystąpiło 70 chórów, w tym 3 z Holandii i 1 z Węgier. Ważniejsze imprezy wojewódzkie i ogólnopolskie:
– Koncert połączonych chórów woj. kaliskiego podczas wizyty Jana Pawła II w Kaliszu.   
– Integracyjne Zjazdy Chórów wok. Wielkopolskiego, które odbyły się w Żerkowie I Jarocinie.
– Ogólonpolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu  – „Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności”
 – Zlot Chórów z Wielkopolski w Poznaniu z okazji 120-lecia Powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego.
– w dniu 13.11. 2004 r. W Gnieźnie Chór przystąpił do Wielkopolskiej Konfraterni Najstarszych Chórów Wielkopolskich. Dokument podpisali prezesi Wojciech Gaweł i Stefan Kaźmierczak.
– Największą imprezą w Koźminie Wlkp. był XXII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski połączony z Jubileuszem 120-lecia Chóru im. Czesław Czypickiego i XVII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi. Swój program zaprezentowało 350 śpiewaków z 11 chórów.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., wysłuchali kilkudziesięciu koncertów podczas uroczystości świeckich, kościelnych i okolicznościowych.
Ze swej 125 letniej działalności chór posiada wiele pamiątek, dyplomów, grawertonów, listów pochwalnych, 2 medale „Za zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego i między innymi najważniejsze wyróżnienie Złotą Odznaką z Laurem Wieńcowym. Kilkudziesięciu Chórzystów poosiada Honorowe Odznaki Polskiego Związku Śpiewaczego.
Aktualnie prezesem jest Wojciech Gaweł, dyrygentką Gabriela Dopierała, a jej zastępcą
i akompaniatorką Alfreda Damazyniak. Zapiski kronikarskie i kronikę prowadzą – sekretarz – Ewa Murawska i Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak.
Po przedstawieniu historii prowadząca uroczystości poinformowała ze tradycją jest, że z okazji jubileuszy Polski Związek Chórów i Orkiestr przyznają wyróżniającym się członkom chórów i działaczom odznaki honorowe. O zabranie głosu i wręczenie odznak zaproszony zostaje Andrzej Sobański – z-ca Prezesa PZCHiO Oddział w Ostrowie Wlkp.
Przyznane zostały następujące odznaki honorowe:
Przez Zarząd Główny PCZHiO w Warszawie.
– Odznaką Honorową IV stopnia – Złotą z Laurem otrzymują: Zofia Jacek i Edward Maciejak.
Przez Zarząd PZCHiO w Ostrowie Wlkp.:
Odznaką Honorową III stopnia – Złotą otrzymują:
Barbara Maciejak, Maria Maćkowiak, Alfreda Damazyniak, Gabriela Dopierała, Albin Bakalarz, Jan Styburski.
Odznaki Honorowe II stopnia – Srebrne otrzymują:
Aleksandra Bączkiewicz, Janina Garsztka, Kamila Grzesiak, Ewa Murawska, Maria Olejnik, Alicja Otworowska, Janina Przybył, Czesław Stabrowski.
Odznaki honorowe I stopnia  – Brązowe otrzymują:
Krystyna Stempniak< Lidia Małecka, Jerzy Dykcik.
Druh Andrzej Sobański pogratulował odznaczonym i zaprosił do wspólnego zdjęcia, a następnie odczytał życzenia od prezesa Zarządu Ostrowskiego Odziału PZCHIO.

W następnym punkcie uroczystości nastał czas składania życzeń dla Jubilata.
Jubileuszowe życzenia , pamiątki, kwiaty w kolejności przekazali.
– Z-ca Starosty Powiatu Krotoszyńskiego – Krzysztof Kaczmarek
– Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – Maciej Bratborski
– Koło Śpiewacze Harmonia Zduny
– Bolesław Kasprzak w imieniu własnym i członków Stowarzyszenia „ Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wlkp.- Bellheim”.
– Dyrektor ZSP im. Józefa Marcińca – Andrzej Joachimiak
– Delegacja Towarzystwa Śpiewaczego – Odolanów
– Koło Śpiewacze „Cecylia” – Kobylin
– Koło Śpiewacze „Cecylia Sulmierzyce”
– Daniel Szczepaniak – były dyr. M-GOK
– Bożena Kulka dyr. SP nr 1 w imieniu SP nr 3 I LO
– Delegacja Chóru Męskiego „Harmonia”- Pleszew
– Delegacja OSP Koźmin Wielkopolski
– Delegacja Chóru „Jutrzenka” z Borku Wlkp.
– Kierownik „Kapeli znad Orli” – Kazimierz Mazur
– Delegacja Chóru im. K.T. Barwickiego – Jarocin

Prowadząca odczytała przesłane życzenia od Klubu seniora i członka wspierającego Anieli Wojciechowskiej oraz podziękowała za złożone życzenia, a Zarządowi Głównemu PZCHiO
i Ostrowskiemu Oddziałowi za przyznane honorowe odznaki. Zakończono pierwsza część uroczystości jubileuszowej.
Rozpoczęły się XXII Koźmińskie Spotkania Chóralne.
W kolejności wystąpiły zaproszone chóry:
1.Koło Śpiewacze „Cecylia” z Kobylina. Powstało w 1892 r. Liczy 25 osób Dyrygentem jest Ireneusz Noelle , a prezesem Mieczysław Balcerek. Posiada Złotą Odznakę z Wieńcem Laurowym.  Wykonało utwory:
– „Domek rodzinny”, „Kołysanka” – opr. J.Maklakiewicza, „Zostańmy na tej ziemi”
2. Koło Śpiewacze „Cecylia” z Sulmierzyc. Powstało w 1892 r. Dyrygentem jest Małgorzata Wysocka a Prezesem Werner Orlikowski. Liczy 25 osób. Wykonało utwory:
– „Krakowiak” – Stanisława Kazuro, „Nim nadejdzie swit” – sł. K. Winkler aranż.
W. Janiszewski, „Heaven is wondrful place” –opr. K.Koperski
3. Koło Śpiewacze “Harmonia” ze Zdun. Powstało w 1923. Dyrygentem jest Bogusława Dengusiak, a Prezesem Janusz Roszak. Liczy 29 osób. Posiada Złotą Odznakę z Wieńcem Laurowym. Wykonało utwory: „Ave Maris Stella”, „Modlitwa z opery „Wolny Strzelec” – Karola Marii Webera, „Oswicie” Miłosz Kotarbiński – opr. Maszyński
4. Chór Mieszany im. Czesława Czypickiego z Kożmina Wlkp. Powstał w 1889 r. Dyrygentem jest Gabriela Dopierała, z-cą i akompaniatorką Alfreda Damazyniak, a Prezesem Wojciech Gaweł. Liczy 32 osoby. Posiada Złotą odznakę z Wieńcem Laurowym. Wykonał utwory:
„O dzięki ci Przeszłości” w układzie F. Jasionowskiego, „Taniec polski” Anonima, „To swit, to zmrok” z musicalu „Skrzypek na dachu” – Jerry Bock, „Nim Świt” – amerykańska melodia ludowa.

Zakończyły się XXII Koźmińskie spotkania Chóralne. Dla chóru Jubilata przygotowano pamiątki. O ich wręczenie prowadząca poprosiła Burmistrza Macieja Bratborskiego, który był ich fundatorem.
Prowadząca nadmieniła, że chór w swej działalności zawsze mógł liczyć na pomoc wielu osób. Dziś chcielibyśmy im podziękować za wieloletnia współprace, a szczególnie za ostatnie 5 lat. Jako podziękowanie proszę przyjąć od Zarządu i całego chóru te symboliczne pamiątki.
Niektórych gości zabrakło na uroczystości, bo w tym dniu spełniały inne obowiązki służbowe. Prezes W. Gaweł wręczył obecnym na uroczystości gościom symboliczne pamiątki wśród których znaleźli się: Andrzej Sobański, Krzysztof Kaczmarek, Justyn Zaradniak, Maciej Bratborski, Andrzej Joachimiak, Grzegorz Pierzchała, Kazimierz Mazur, Zbigniew Bojanek. (pełnione funkcje przedstawiono podczas powitania na rozpoczęciu uroczystości).

W kolejności zaproszono dyrygentów i prezesów chórów, które brały udział w XXII Koźmińskich spotkaniach Chóralnych. Prezes W.Gaweł wręczył im wydawnictwa promujące Koźmin Wlkp., folder chóru i kwiaty. Delegacje chórów  otrzymały pisemne podziękowania za udział w uroczystości jubileuszowej. Prowadząca uroczystość dyrygentka Gabriela Dopierała podziękowała za udział w uroczystości przybyłym chórom, delegacjom chórów, gościom, członkom wspierającym i melomanom pieśni chóralnej.  Zaprosiła wszystkie chóry i zaproszonych gości na spotkanie towarzyskie do restauracji przy Nasycalni ul. Towarowa 5.

Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem hasła Wielkopolskiego Zw. Śpiewaczego – „Leć o Pieśni”. Podczas spotkania towarzyskiego wymieniono się doświadczeniami z działalności chóralnej i gromkimi śpiewami okolicznościowymi.

       

Opracował Prezes Honorowy Chóru
Stefan Kaźmierczak