Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  informuje:
Każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.