Od 1 marca dowody osobiste po nowemu

Udostępnij

Od 1 marca 2015 r. wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie  na terenie kraju. Dowody osobiste będą wydawane według nowego wzoru, bez informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście, a także bez zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Do wniosku o dowód należy dołączyć fotografię wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej. Fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Wszystkie dowody wydawane od 1 marca 2015 roku będą opatrzone datą ważności. Dowód osobisty bezterminowy będzie zastąpiony dowodem osobistym terminowym. Dla osoby, która nie ukończyła piątego roku życia, dokument wydany będzie na pięć lat. Natomiast dokument tożsamości dla pozostałych osób będzie ważny przez dziesięć lat. Także osoby, które ukończyły 65 rok życia będą otrzymywały dokumenty terminowe.

Wymiana dowodu nie jest konieczna, dopóki nasz obecny dokument jest ważny. Ważność zachowają też dokumenty wydane bezterminowo. Nie będzie, więc konieczności ich wymiany.

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Data publikacji 25.02.2015
Tekst:UMiG