Nowe stawki za wodę i ścieki zatwierdzone przez radnych

Udostępnij

3 zł za 1 mszesć, wody i 4,50 zł za 1 msześć. ścieków dla gospodarstw domowych – to nowe stawki, które podczas sesji, 27 lutego zatwierdzili radni miejscy. Nowe taryfy będą obowiązywać od 1 maja br.

Radni większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęli uchwałę o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Stawki opłat zaproponowała  Spółka Koźmińskie Usługi Komunalne.
Od 1 maja za wodę zapłacimy:
3 zł za 1 msześć. – dla użytkowników I grupy taryfowej (woda dla gospodarstw domowych oraz na cele socjalno-bytowe),
3,11 zł za 1 msześć – dla użytkowników II grupy taryfowej (woda dla pozostałych odbiorców).
Za ścieki zapłacimy:
4,50 zł za 1 msześć. – dla użytkowników I grupy taryfowej,
5,85 zł za 1 msześć.- dla użytkowników II grupy taryfowej (zakładów przemysłowych i pozostałych).

Miesięczna opłata abonamentowa wyniesie:
4,70 zł – dla I grupy taryfowej
9,00 zł – dla II grupy taryfowej.

Data publikacji 27.02.2015r.
Tekst Agnieszka Flejsierowicz