Po VI sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij
Nowe stawki opłat za wodę i ścieki, zmiany w gminnym budżecie, utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach prezydenckich oraz rozpatrzenie skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – to główne tematy, ostatniej sesji, która odbyła się 27 lutego.

Na  początku sesji radni skierowali do burmistrza następujące interpelacje. Radny Karol Jankowiak zaapelował o: wycinkę krzewów na skrzyżowaniu ulic Borecka i Marcińca, ogrodzenie placu zabaw przy ul.Okrężnej, wyznaczenia miejsc dla niepełnosprawnych w obrębie  kompleksu sportowego na ul.Floriańskiej. Radny Wiesław Głuszek zapytał o ostateczny termin oddania do użytku  nowo powstałego „grzybka” w Orli. Radny Jacek Zawodny zawnioskował o zamontowanie progów zwalniających na wyremontowanej w 2014r. drodze gminnej w Staniewie.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia na terenie szpitala odrębnego obwodu głosowania w wyborach prezydenckich, 10 maja br. Radni podejmując uchwałę jednogłośnie uznali za nieuzasadnioną skargę, która wpłynęła na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Skarga miała związek z przyznaniem  przez gminę komendantowi policji do adaptacji na lokal mieszkalny strychu w budynku przy ul. Stęszewskiego. Szczegółowo skargę rozpatrywała komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. , która zapoznała się w z wyjaśnieniami burmistrza, opinią radcy prawnego i stosowną dokumentacją. Powołując się na Uchwałę Nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w której jest zapisane, że ze względu na charakter pracy burmistrz może podjąć decyzję o wynajęciu lokalu mieszkalnego osobom niezameldowanym na stałe w  gminie, na czas wykonywanej pracy, komisja uznała, skargę za bezzasadną.

Odpowiadając na interpelacje i głosy w dyskusji  burmistrz Maciej Bratborski zapewnił, że  powiadomi zarządców dróg o zgłoszonych problemach, a także rozważy ogrodzenie placu zabaw przy Okrężnej. Burmistrz powiadomił, że wigwam w Orli zostanie udostępniony mieszkańcom w najbliższych dniach, natomiast jego oficjalne otwarcie nastąpi 2 maja.             

Data publikacji
27.02.2015
Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz