Radni wizytowali drogi

Udostępnij

W środę, 22 kwietnia radni Rady Miejskiej wizytowali drogi na terenie naszej gminy i oceniali stan nawierzchni. W wyjazdowym, wspólnym posiedzeniu komisji wzięło udział 14 radnych. Wraz z radnymi teren gminy wizytował Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Wcześniej radni przygotowali się do wyjazdowego posiedzenia komisji. Przez kilka tygodni przekazywali do Urzędu informację i wnioski o poprawę stanu nawierzchni dróg i załatanie dziur, wycięcie krzewów, modernizację  i budowę chodników, udrożnienie przepustów itp. Na podstawie tych zgłoszeń pracownik Urzędu opracował i zaproponował trasę wycieczki po mieście i gminie Koźmin Wlkp.

Wyjazdowe posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. były także praktykowane w poprzednich kadencjach.

Data publikacji 23.04.2015r.
Tekst: af
Foto: Monika Bartkowiak