SP NR 3 wśród zwycięzców II edycji Konkursu Grantowego w ramach Programu „mPotęga”

Udostępnij
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. wzięła udział w II edycji Konkursu Grantowego w ramach Programu “mPotęga”. Jego organizatorami są Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Z 292 wniosków wybrano 33 projekty adresowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców.  Wśród nich znalazł się projekt koźmińskiej trójki pt. “Matematyka dla wszystkich”.

Program „mPotęga” ma na celu zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania tym przedmiotem.

O dofinansowanie w programie „mPotęga” ubiegały się m.in.: szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz stowarzyszenia i fundacje z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Granty zostały przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów z gimnazjów, liceów i techników. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymali od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników).  Fundacja mBanku w II edycji programu przyznała 61 grantów na łączną kwotę ponad 355 000 zł . Cieszymy się, że wśród nich znalazła się nasza szkoła, która na realizację swojego pomysłu otrzymała 5 000 złotych.

O projekcie “Matematyka dla wszystkich”
W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV – VI i ich rodziców przez nauczyciela matematyki Alicję Gawrońską. Uczniowie pogłębią i utrwalą wiedzę matematyczną, rozwiną swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyką, wyzwolą twórczą aktywność za pomocą narzędzi TIK, dostrzegą użyteczność i obecność matematyki w życiu codziennym. Rodzice zostaną zapoznani jak poprzez gry i zabawy doskonalić u swoich dzieci pojęcia matematyczne.

W ramach projektu odbędą się warsztaty matematyczne – „Matematyczne origami” i „Wykorzystanie tablicy interaktywnej i narzędzi TIK  do nauki matematyki”. Zostanie przeprowadzony „Turniej gier planszowych”, konkurs matematyczny „As czwartych klas”, „As piątych klas”, „As szóstych klas” oraz konkurs plastyczny „Matematyczny portret jesieni”. Ponadto uczniowie i rodzice wezmą udział w grze terenowej.

Więcej informacji o programie mPotęga na http://www.mpotega.pl/

Data publikacji 8.07.2015r.
Tekst i foto: SP Nr 3