Informacja dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego w 2015r.

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  informuje, że  każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 października 2015r. do dnia 31 października 2015r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką
w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

Data publikacji 4.08.2015r.