Wakacyjne remonty w szkołach

Udostępnij

Okres wakacji, to już tradycyjnie w gminie Koźmin Wlkp. czas remontów w placówkach oświatowych. W tym roku na ten cel wydano z gminnej kasy ponad 100 tys.zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906-1907 poddano renowacji  parkiet w obu salach gimnastycznych. Zaplanowano także remont szamba i prace dekarskie na sali gimnastycznej.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego wyremontowano kilka pomieszczeń szkolnych, zakupiono meble i odwodniono plac wokół sali gimnastycznej.

W szkołach  podstawowych w Mokronosie i Starej Obrze wyremontowano kominy. W budynkach szkolnych w Mokronosie i Borzęciczkach przeprowadzono remont pomieszczeń. W Borzęciczkach zakupiono nową piaskownicę.  

W Szkole Podstawowej w Borzęcicach odbył się remont klas i korytarza w starym budynku szkoły ( I etap).

W okresie wakacji koźmińskie gimnazjum zostało doposażone w meble i krzesła. Przeprowadzono także naprawę elewacji i okien w salach  gimnastycznych.

Data publikacji
28.08.2015
Tekst af