Zawyją syreny

Udostępnij
W dniach 13 – 15 października 2015 r. w godzinach 600 – 1900 (termin zapasowy 16 października) odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena): dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.