Nowe przedszkole oficjalnie otwarte

Udostępnij

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym spełnieniem długo oczekiwanego snu ,zarówno dla  społeczności przedszkola, ale także dla środowiska naszego miasta. Jest dowodem  na to, że ,edukacja i wychowanie oraz ludzie z nią związani są jedną z najważniejszych dosłownie i w przenośni dziedzin gminnego życia samorządowego. – mówiła dyrektor Lidia Kwaśnik na uroczystości otwarcia nowej siedziby Przedszkola Parkowe Skrzaty, która odbyła się 23 października.

Po 36 latach istnienia, we wrześniu bieżącego roku koźmińskie przedszkole przeniosło się do nowej siedziby przy ul.Boreckiej. To faktycznie spełnienie długo oczekiwanego snu, bo warunków panujących w „starym”i „nowym” przedszkolu nie da się nawet porównać.

Uroczystość otwarcia przedszkola rozpoczęła się mszą św. w kościele farnym. Po symbolicznym przecięciu wstęgi w nowym obiekcie, goście zgromadzili się w jednej z sal przedszkolnych. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się gospodarze – czyli przedszkolaki. Maluchy wystąpiły w pięknych inscenizacjach bajkowych i radosnych pląsach, udowadniając, że nowe przedszkole jest ich domem, w którym wspaniale i pożytecznie spędzają czas.

Przedszkole na miarę XXI wieku! Wizytówka Koźmina Wielkopolskiego!– tak określała nowy obiekt dyrektor Lidia Kwaśnik. Przedszkole przy Boreckiej posiada 12 sal zajęciowych w tym salę językową, 2 sale do leżakowania ,łazienki przy salach zabaw ,nowoczesny blok żywieniowy, z windami bagażowymi  ,platformę do transportu dzieci niepełnosprawnych 2 place zabaw oraz salę wielofunkcyjną .

Uroczystość otwarcia przedszkola zgromadziła wielu gości i była okazją do wyrażenia słów podziękowań. 

Pierwsze słowa podziękowania padły pod adresem włodarza gminy Macieja Bratborskiego za przeprowadzenie i sfinansowanie tej wyczekiwanej inwestycji. Słowa podziękowania trafiły również do radnych Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. (obecnej i poprzedniej kadencji) za przychylność wobec tego przedsięwzięcia.

Dyrektor Lidia Kwaśnik podziękowała również wiceburmistrzowi Jarosławowi Ratajczakowi, za bardzo sprawny i czujny nadzór nad inwestycją, a także projektantowi, wykonawcom, przedstawicielom Banku Gospodarstwa Krajowego, sponsorom, księżom i wszystkim osobom, które były zaangażowane w budowę przedszkola. Na pamiątkę uroczystości otwarcia przedszkola wszystkie te osoby otrzymały złote i srebrne jabłka i gruszki.

W tym wyjątkowym dniu zaproszeni goście składali gratulacje i życzenia pani dyrektor oraz  obdarowali społeczność przedszkolną upominkami. W gronie gości znaleźli się przedstawiciele partnerskiej gminy Bellheim, reprezentujący Stowarzyszenie “Z pomocy zrodziła się przyjaźń”.   

Goście zwiedzili  nowe przedszkole, obejrzeli wystawę fotograficzną oraz prezentację multimedialną, dokumentująca budowę przedszkola przy ul.Boreckiej.

Data publikacji 27.10.2015r.
Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG