Zmiany w strefie płatnego parkowania w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

Już wkrótce nastąpią zmiany w strefie płatnego parkowania w Koźminie Wielkopolskim. Strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona o ulice przylegające do rynku. Zmienią się opłaty i regulamin.  Taką decyzję podjęli radni podczas XIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 października.

Zmiany w uchwale dotyczącej strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania omówił na sesji  burmistrz Maciej Bratborski.   

Z problemem parkowania w rynku zmagamy się od wielu lat. Bardzo często ulice w centrum są nieprzejezdne z powodu zaparkowanych samochodów. Wydaje się, ze jedynym sensownym rozwiązaniem jest decyzja radnych o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na ulicach przyległych do rynku. Po burzliwych dyskusjach na komisjach  i wielu poprawkach, które zostały wprowadzone do pierwotnego projektu wypracowaliśmy wspólną propozycję  – mówił włodarz gminy.

Ta propozycja  to utworzenie jednej strefy parkowania, która będzie obejmowała ulice: Stary Rynek, Kilińskiego (od Przyjemskich do Murnej), Kościelną, Murną ( od Pleszewskiej do Szkolnej),Pomnikową, Przyjemskich (od Pleszewskiej do Wałowej), Wałową (od Klasztornej do Przyjemskich), Zamkową (działka nr 1519/7). Obniżenie stawki opłaty za pierwszą godz. parkowania z 2 zł do 1,60 zł ( i proporcjonalnie za drugą godzinę – 1,90 zł, za 3 godzinę – 2,20 zł, za czwartą i każdą następną – 1,60 zł. Wprowadzenie możliwości parkowania na kwadrans z opłatą –0,40 zł. Zlikwidowanie płatnej strefy w soboty oraz wprowadzenie miesięcznych kart abonamentowych w wysokości: 50 zł na jeden pojazd dla osób zameldowanych w „strefie” i 150 zł dla pozostałych pojazdów.  

Wokół tematu kart abonamentowych na sesji rozgorzała dyskusja. Radny Adam Grzelak zakwestionował propozycję stawek za karty abonamentowe dla mieszkańców „strefy” w wysokości 50 zł.      

Po wczorajszej komisji przyjrzałem się opłacie abonamentowej w okolicznych miastach i składam wniosek formalny, by abonament dla mieszkańców zameldowanych przy ulicach objętych strefą płatnego parkowania obniżyć do 25 zł. – mówił radny Grzelak, argumentując swoją propozycję tym, że strefa płatnego parkowania zostaje wprowadzona po to, żeby usprawnić ruch w centrum miasta, a nie by zarobić na mieszkańca i podreperować budżet gminy.  

Z ta propozycją nie zgodził się radny Wojciech Dykcik. –Czasem trzeba  podjąć trudne decyzje, jeśli chcemy inwestować i rozwijać gminę. – mówił. Radny Dykcik zwrócił również uwagę na to, że rozszerzenie strefy będzie gminę kosztowało ok. 125 tys.zł ( zakup parkometrów i zmiana organizacji ruchu).

Wniosek formalny radnego Adama Grzelaka został poddany pod głosowanie i większością głosów przyjęty, co oznacza, że oplata abonamentowa dla mieszkańców „strefy” będzie wynosiła 25 zł. 

Data publikacji 2.11.2015r.
Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG