Zmiany w strefie płatnego parkowania od 17 listopada

Udostępnij
Na XIII sesji Rady Miejskiej, 29 października 2015r. radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. Większość zmian, przyjętych w uchwale, zacznie obowiązywać już 17 listopada. Będą to m.in. niższe stawki opłat jednorazowych, nowe stawki opłat abonamentowych itp. Zmiany będą obowiązywać w istniejącej strefie płatnego parkowania na Starym Rynku. Rozszerzenie strefy o ulice przyległe do Starego Rynku nastąpi w terminie późniejszym, o czy poinformujemy.

 
 Uchwała wprowadziła następujące zmiany w zasadach funkcjonowania strefy płatnego parkowania:
1.    rozszerzenie strefy o ulice przyległe do Starego Rynku,
2.    obniżenie stawki opłaty  jednorazowej,
3.    wprowadzenie minimalnej opłaty za 15 minut parkowania,
4.    likwidację opłat za parkowanie w soboty, strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku  
5.    zmianę opłat za miesięczne karty abonamentowe.

17 listopada 2015r. wejdą w życie zmiany (dotyczące tylko Starego Rynku) zapisane w punktach 2,3,4,5.
W terminie późniejszym, o czym poinformujemy mieszkańców, nastąpi rozszerzenie strefy płatnego parkowania o ulice przyległe do Starego Rynku tj. Kilińskiego (od Przyjemskich do Murnej), Kościelną, Murną ( od Pleszewskiej do Szkolnej),Pomnikową, Przyjemskich (od Pleszewskiej do Wałowej), Wałową (od Klasztornej do Przyjemskich), Zamkową (działka nr 1519/7).

Nowe stawki opłat w strefie płatnego parkowania:

OPŁATY JEDNORAZOWE
  
1. Minimalna opłata za 15 minut  – 0,40   zł

2. Za pierwszą godzinę – 1,60   zł

3. Za drugą godzinę – 1,90   zł

4.Za trzecią godzinę  – 2,20   zł

5.Za czwartą i za każdą następną – 1,60   zł
    

OPŁATY ABONAMENTOWE – Karty abonamentowe

Abonament miesięczny /30 kolejnych dni   kalendarzowych/ nie powodujący  powstania roszczenia o udostępnienie     miejsca parkingowego:

1) tylko na  jeden pojazd dla osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym usytuowanym przy ulicach objętych strefą płatnego parkowania, będących właścicielem lub użytkownikiem /na podstawie umowy  leasingu lub  przewłaszczenia  na  zabezpieczenie  z instytucjami kredytowymi, zawartej z bankiem/ pojazdu samochodowego o masie do 3,5 tony – 25,00 zł

2) dla pozostałych pojazdów – 150,00 zł