Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2016r.

Udostępnij
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski  w 2016 roku w zakresie: wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. [kliknij]