Informacja o przystąpieniu do konsultacji społecznych

Udostępnij
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentacji oraz opracowaniem wniosku dotyczącego przebudowy budynku przedszkola przy ulicy Zamkowej 2 na bibliotekę publiczną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projekt przewiduje stworzenie nowoczesnego  centrum czytelnictwa i kultury z licznymi multimediami. Celem konsultacji społecznych jest rozpoznanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w tym zakresie.

Mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie propozycje dotyczące planowanej koncepcji na ankietach, dostępnych poprzez: stronę www.kozminwlkp.pl, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,  ul. Stary Rynek 11 lub Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wielkopolskim.

Pomysły i propozycje mieszkańców miasta i gminy będą cenną wskazówką do stworzenia miejsca odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 17 grudnia 2015r. i trwać będą do 31 grudnia 2015r.

Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet.

Wypełnione ankiety należy składać:
a./ w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski lub Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wielkopolskim
b./ drogą listowną na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 lub Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek  22 w Koźminie Wielkopolskim
c./drogą elektroniczną na adres: m.wojtczak@kozminwlkp.pl z oznaczeniem w temacie: „Konsultacje społeczne – Biblioteka Publiczna w Koźminie Wielkopolskim”

Wyniki konsultacji społecznych maja charakter opiniodawczy.

Data publikacji 17.12.2015r.
UMiG