Od 1 maja nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Udostępnij

Podczas sesji Rady Miejskiej, 31 marca radni jednogłośnie przyjęli nowe stawki opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 1 maja 2016r.

 

Od 1 maja 2016r. za wodę zapłacimy:
3,06zł za 1m3 – dla użytkowników I grupy taryfowej (woda dla gospodarstw domowych oraz na cele socjalno-bytowe),
3,16zł za 1m3 – dla użytkowników II grupy taryfowej (woda dla pozostałych odbiorców).

Za odprowadzenie ścieków będą obowiązywać następujące opłaty:
4,99zł za 1m3 – dla użytkowników I grupy taryfowej (ścieki z gospodarstw domowych oraz ścieki socjalno-bytowe),
6,34zł za 1m3 – dla użytkowników II grupy taryfowej (ścieki dla pozostałych dostawców).

Miesięczna opłata abonamentowa wyniesie:
4,75zł – dla użytkowników I grupy taryfowej
9,00zł – dla użytkowników II grupy taryfowej

Opłaty nie zawierają podatku VAT.

Ponadto radni przyjęli większością głosów, opracowany przez Spółkę Koźmińskie Usługi Komunalne “Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018”.