Informacja o dotacji w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Udostępnij

Na postawie § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667) Gmina Koźmin Wielkopolski przedstawia listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji w 2016 roku Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego:

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. – 12 000 zł.