Badania ankietowe Urzędu Statystycznego

Udostępnij

W maju Urząd Statystyczny w Poznaniu przeprowadzi na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski następujące badania ankietowe: badanie aktywności ekonomicznej ludności, badanie budżetów gospodarstw domowych, osoby młode na rynku pracy, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Szczegóły w załącznikach