Gmina pozyskała 1 mln zł na budowę biblioteki

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski pozyskała kwotę 1 082 311,00 zł na adaptację budynku po byłym przedszkolu przy ul. Zamkowej na potrzeby biblioteki publicznej. Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek, realizowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W ramach naboru ogłoszonego do programu przez Instytut Książki  w Krakowie, wpłynęło 255 wniosków poprawnych formalnie. Ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskało 89 wniosków. Gmina Koźmin Wielkopolski w ocenie merytorycznej uplasowała się na wysokim 29 miejscu.

Budowa biblioteki przy ul. Zamkowej zaplanowana jest na lata 2016- 2017.

Do prac przystąpimy natychmiast po podpisaniu umowy o dofinansowanie  przez Gminny Zespół Instytucji Kultury, który jest beneficjentem i realizatorem tej inwestycji – mówi wiceburmistrz  Jarosław Ratajczak.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne wewnątrz budynku. Następnie zostanie wykonana nowa elewacja i zakupione wyposażenie biblioteki. W ramach umowy koźmińska biblioteka będzie musiała uzyskać certyfikat Biblioteki +. 

Data publikacji

17.05.2016r.

af