Burmistrz Maciej Bratborski po absolutorium

Udostępnij

Podczas sesji, 31 maja radni Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu. 14 obecnych na sesji radnych zagłosowało za absolutorium dla Macieja Bratborskiego. 

   

 

 

Procedura absolutoryjna jest bardzo rozbudowana. Na początku burmistrz Maciej Bratborski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2015r.

Dochody budżetu  w minionym roku zamknęły się w kwocie  40 315 192,18 zł i zostały wykonane w 92,18%. Wydatki wyniosły 39 367 556,58 zł i zostały wykonane w 96,99 %.
Na zadania inwestycyjne gmina Koźmin Wielkopolski przeznaczyła kwotę niespełna 4 mln zł. Wszystkie zaplanowane zadania, z wyjątkiem budowy kanalizacji na ul. Glinki  udało się zrealizować.

Z pewnością wszyscy życzylibyśmy sobie, by w budżecie znalazło się więcej pieniędzy na inwestycje. Jednak, kwota około 4 mln zł  z jednej strony pozwala nam realizować najważniejsze zadania inwestycyjne, a z drugiej strony daje gwarancję, że budżet gminy się nie zachwieje – mówił włodarz gminy.       

Pozytywnie i bez zastrzeżeń o wykonaniu koźmińskiego budżetu w minionym roku wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Zastrzeżeń do wykonania budżetu nie miała także Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.  Przewodniczący Jacek Zawodny przeczytał bardzo obszerną opinię komisji, która wnikliwie przeanalizowała wydatki ubiegłoroczne, w szczególności skupiając się na następujących zadaniach: przebudowie ul. Wyszyńskich  i ul. 25 Stycznia w Koźminie Wlkp. I etap, rozbudowie i dobudowie przedszkola w Koźminie Wlkp. z uwzględnieniem pożyczki w ramach programu Jessica i funduszu sołeckim.

W głosowaniu za udzieleniem absolutorium wzięło udział 14 obecnych na sesji radnych.

Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za udzielone absolutorium. Dziękuję za wsparcie i pomoc w realizacji zadań, choć czasem nasze zdania się różniły. Dziękuję bliskim współpracownikom i wszystkim pracownikom Urzędu. Mamy dość młodą i zaangażowaną załogę, która chce pracować dla samorządu i stara się to robić jak najlepiej. – powiedział burmistrz po głosowaniu.

 

 

Data publikacji 3.06.2016r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG