“INNOWACYJNA SZKOŁA” W STAREJ OBRZE

Udostępnij

W okresie  od 5 października  2015 r. do 5 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze  brała udział w konkursie „Innowacyjna szkoła II edycja”, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było przygotowanie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno -komunikacyjnych w praktyce szkolnej.

 

 

Projekt podzielony był na dwie części: kursową przeprowadzoną w formie e-learning, w której brały udział : Dorota Krawczyk i Natalia Kowal oraz konkursową, w której uczestniczyły wszystkie nauczycielki.

 

Kurs trwał trzy miesiące i zakończony był egzaminem, natomiast zadania konkursu realizowane były przez pół roku. W trakcie trwania projektu należało wykonać dziesięć zadań, które oceniane były przez specjalnie powołane jury. Każda z nauczycielek realizowała swoje zadanie, które następnie  było opisywane przez koordynatorki projektu.

Do zadań należało zrealizowanie spotkania ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych, stworzenie i prowadzenie szkolnego bloga, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące życia klasy/szkoły, przygotowanie cyklu lekcji, na których wykorzystywana będzie tablica  interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów, nakręcenie filmiku nasza „TIKi szkoła”, pokazującego praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy/szkoły  na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, przeprowadzenie wśród uczniów i nauczycieli ankiety Czy nasza szkoła/nauczyciele/uczniowie jest gotowa na korzystanie z programu „Cyfrowa szkoła”?, stworzenie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły, zorganizowanie szkolnego dnia TIK, stworzenie teatrzyku „mały TIK” i  przedstawienie kilkuminutowego wystąpienia pokazującego w jaki sposób zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach zwiększa ich efektywność, przeprowadzenie konwersatorium, case study na temat: „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” oraz zorganizowanie szkolnych  mistrzostw w grach edukacyjnych.

Wszystkie zadania konkursu ocenione zostały na maksymalną liczbę punktów, a szkoła z dniem 5 kwietnia otrzymała  tytuł i dyplom „Innowacyjna szkoła”.

*** Przeczytaj więcej na szkolnym blogu “TIKi szkoła z klasą”, w zakładce INNOWACYJNA SZKOŁA https://blogiceo.nq.pl/tikiszkola/

 

Data publikacji 13.06.2016r.

Tekst i foto: SP Stara Obra