Absolutorium studentów z koźmińskiej Trójki na Kolorowym Uniwersytecie

Udostępnij

Wszystko co dobre szybko się kończy. 8 czerwca  zakończyła się  uroczystym absolutorium  przygoda uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp. z Kolorowym Uniwersytetem. W murach auli UAM odbył się finał V edycji Kolorowego Uniwersytetu UAM 2015/16. Swoje pierwsze w życiu absolutorium oraz gratulacje z rąk Prorektora ds. studenckich UAM, prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka odebrało 400 kolorowych absolwentów w tym również uczniowie szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp. 

 

 

Uczniowie Trójki zostali dodatkowo wyróżnieni, dyplomami oraz nagrodami za szczególną aktywność, gdyż jako jedyna grupa kolorowych  studentów w całości mieliśmy okazję nie tylko posiąść wiedzę, ale również podzielić się nią z innymi Kolorowymi Studentami, przygotowując i prowadząc krótkie wykłady. Wszyscy aktywnie uczestniczyli również w konkursie fotograficznym, w którym każdy  został nagrodzony. Ponadto jako najbardziej spokojni i aktywni przez cały rok akademicki 2015/16, w ramach prezentu z okazji Dnia Dziecka zostaliśmy zaproszeni do  Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym FUAM.

Całej uroczystości powagi nadała również obecność Poznańskiego Chóry Kameralnego „Fermata”, który przedstawił krótką, ale za to wspaniałą część artystyczną.Mamy nadzieję, że za kilkanaście lat powrócimy z sentymentem w mury Uniwersytetu już  jako prawdziwi studenci.

Data publikacji 27.06.2016r.

Tekst :Przemysław Wieczny

Foto: SP Nr 3