Zapraszamy na sesję XXI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na  XXI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. która odbędzie się 30 czerwca 2016r., o  godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XX sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031,

c)      wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Koźmin Wielkopolski do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,

d)     powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski,

e)      ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim,

f)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew,

g)      zbycia nieruchomości gruntowej,

h)      zbycia nieruchomości gruntowych.

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad XXI sesji.