Radni chcą bliżej wozić odpady komunalne

Udostępnij

Koźmińscy radni domagają się zmiany w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. Na ostatniej sesji, 30 czerwca Rada Miejska sformułowała stanowisko w tej sprawie. Radni chcą, by gmina Koźmin Wielkopolski mogła odstawiać odpady komunalne do pobliskiego zakładu zagospodarowania odpadów w Witaszyczkach, a nie, tak jak dotychczas do zakładu w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

Z inicjatywą przyjęcia przez Radę Miejską stanowiska w sprawie zmiany przynależności Gminy Koźmin Wielkopolski z IX do VI regionu gospodarki odpadami wystąpił, na ostatniej sesji radny Marcin Leśniak. Punkt ten został wprowadzony do porządku obrad.

Zanim jednak radni zajęli się tą sprawą, podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r. i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2031. Radni uchwalili nowy cennik na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp., wprowadzając po godz. 17.00 „tanie bilety” w cenie: 2 zł (normalny) i 1 zł (ulgowy). Ponadto radni podjęli dwie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

Dyskusję wzbudziła uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew. Jednak i ta uchwała została przyjęta większością głosów.

Nie bez dyskusji głosowano także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Koźmin Wielkopolski do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. poprzez nabycie udziału w  tej spółce. Jak wyjaśnił burmistrz Maciej Bratborski wykupienie  tego udziału ( w wysokości 1 tys.zł) w ostrowskiej spółce zagwarantuje gminie Koźmin Wielkopolski możliwość kierowania strumienia odpadów do instalacji w Ostrowie Wielkopolskim. W chwili obecnej, póki gmina Koźmin Wielkopolski jest przyporządkowana do rejonu IX w Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, taka gwarancja jest ważna i zapewnia stabilność koźmińskiemu systemowi gospodarowania odpadami.

Data publikacji 

5.07.2016r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG Koźmin Wielkopolski