Starosta Krotoszyński informuje

Udostępnij

Starosta Krotoszyński uprzejmie informuje, że na terenie całego powiatu krotoszyńskiego w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w latach 2016 – 2020 będą przeprowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowia lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną prze Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

 

Prace będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016- 2020.

 

W związku z powyższym wszyscy właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu krotoszyńskiego są proszeni o umożliwienie pracownikom Instytutu wstępu na teren swoich lasów w celu dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.