Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 03.08.2016r. do 24.08.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszonych 5 wykazów nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. przeznaczonych do dzierżawy.