Ukazał się 57 numer “Szkiców Koźmińskich

Udostępnij

Przed wakacjami ukazał się 57 numer „Szkiców Koźmińskich”, w którym zamieszczono następujące materiały

 

 

 

Artykuły

1. Magdalena Dąbrowska, Mieszczki koźmińskie w XVII wieku. Część II
2. Władysław Kręgielski, Związek Hallerczyków w Koźminie (1933 – 1939)
3. Bolesław Kasprzak, Kalendarium za 2015 r.

Materiały źródłowe do dziejów Koźmina

4. Zwolnienie z poddaństwa włościanina Jakuba Blocha ze Staniewa
w 1674 r. Do druku przygotował: Michał Pietrowski,
5. Kontrakt na zakup domostwa na przedmieściu Koźmina z 1777 roku. Do druku przygotował: Michał Pietrowski,

Biografie:

6. Michał Pietrowski, Nereusz, Filip, Jan Sokolnicki (1810 – 1889).
7. Daniel Szczepaniak, Major pilot Jerzy Czech Nowacki (1915-2009)
Recenzje:
8.  Magdalena Dąbrowska, Recenzja wydawnictwa „Koźmin Wielki
i Nowy”.
„Szkice…” są do nabycia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Koźminie Wlkp. Stary Rynek nr 22