Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych – nowa publikacja Daniela Szczepaniaka

Udostępnij

Na lokalnym rynku wydawniczym ukazała się niedawno książka pt. ”Konspiracja antykomunistyczna w powiecie krotoszyńskim w latach 1945 – 1956”, autorstwa historyka i regionalisty Daniela Szczepaniaka.  Jak napisał w „Słowie wstępnym”  do wydawnictwa Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Krotoszynie: „Trudno sobie wyobrazić, aby tego typu publikację przygotował ktoś inny niż Daniel Szczepaniak – historyk, przez rodzinne koneksje uwikłany w dzieje antykomunistycznej konspiracji, które badał przez dziesiątki lat, publikując wiele rozproszonych dotychczas artykułów.”

 

Publikacja to  zbiór informacji, źródeł, zdjęć i wspomnień żołnierzy z okresu konspiracji antykomunistycznej na terenie powiatu krotoszyńskiego w latach powojennych do 1956 roku.

 

W pierwszej części autor przedstawia udział żołnierzy AK w wyzwoleniu okolicznych miast spod okupacji niemieckiej w 1945r. i proces przejmowania władzy w powiecie krotoszyńskim  przez komunistów.

 

W dalszej części szczegółowo omawia konspiracyjną działalność organizacji niepodległościowych, w tym młodzieżowych na naszym terenie. Znajdują się tam również 24 biogramy kadry dowódczej podziemia antykomunistycznego na ziemi krotoszyńskiej.

 

Na  końcowych kartach książki znajdziemy opis inicjatyw podejmowanych po przemianach ustrojowych w Polsce (tj. po 1990 r.), ku upamiętnieniu bohaterów tamtych czasów. A także listę miejsc spoczynku Żołnierzy Wyklętych w lokalnych nekropoliach.  

 

Zdaje się, że wydanie tej książki było życiową misja autora, który tak pisze:
Niech zatem książka stanie się jednym z elementów służących poznawaniu prawdy i przywracaniu pamięci historycznej wśród naszego społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia (…) Odwołując się do nakazu Księcia Poetów XX wieku, Zbigniewa Herberta „że każdego z Wyklętych trzeba zawołać po imieniu” , starałem się to uczynić wobec wszystkich Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Krotoszyńskiej i ich współpracowników”.

 

Wydawcą książki jest Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. W gronie sponsorów publikacji znajduje się Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Książkę można kupić w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie oraz w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

 

Data publikacji 17.08.2016r.

Tekst i foto:

Agnieszka Flejsierowicz, UMiG