Uproszczony plan urządzania lasu wyłożony do publicznego wglądu

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) wykłada do publicznego wglądu projekt  Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres 01.01.2017 r. – 31.12.2026 r. według stanu na dzień 30.06.2016 r. dla obrębów ewidencyjnych: Borzęcice, Borzęciczki, Cegielnia, Czarny Sad, Dębiogóra, Gościejew, Mokronos, Stara Obra, Orla, Pogorzałki Wielkie, Sapieżyn, Wałków, Józefów.

Wyłożenie potrwa 60 dni od dnia 24.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp., ul. Stary Rynek 11, biuro nr 26, w godzinach 800 – 1600.

POUCZENIE

•    Uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą naliczenia podatku leśnego.
•    Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1153  z późn. zm.) „W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu”.

Wnioski oraz zastrzeżenia w sprawie planu należy składać na piśmie do Starosty Krotoszyńskiego, (Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. – druk odwołania w załączeniu).