Złóż wniosek na dofinansowanie lub wsparcie imprezy z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego

Udostępnij

Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że do 30 września każdego roku można składać wnioski o dofinansowanie lub wsparcie przedsięwzięć o zasięgu powiatowym, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym m. in. przez organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty.

W budżecie promocji oraz w budżecie kultury i sportu będą ujęte głównie przedsięwzięcia o zasięgu i charakterze powiatowym, adresowane do mieszkańców Powiatu, a w szczególności:

upowszechniające dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Powiatu Krotoszyńskiego oraz tradycje regionalne i narodowe,
promujące rozwój kulturowy i gospodarczy Powiatu Krotoszyńskiego,
promujące aktywność i współdziałanie mieszkańców w obszarze edukacji, ekonomii, kultury, sportu oraz integracji społecznej.
Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl/?a=43293